Nyanser av ett annat liv

 

I inlägget föreställ dig ett liv där du lever målade jag upp två livsstilar i svart och vitt.

Svart är ett medelmåttigt liv där vi säger ”Tillbaka till verkligheten” på måndagar och ”äntligen helg” på fredagar. Ett liv där vi lever från semester till semester, helg till helg, lön till lön. En ständig strävan efter att ha mer, prestera mer, vara mer utan direkt veta varför. En ständig oro för vad andra skall tycka om allt vi gör.

Omringade av måsten och förväntningar utkämpar vi ett krig mot tiden, för att hinna med allt vi vill göra. Ett liv där vi säger ”Det är mycket nu” som om det vore något bra. Ett liv som lämnar väldigt lite över till att leva och det viktiga. Ett perfekt liv på utsidan men svart på insidan.

Vit är motsatsen och lika vacker på insidan som på utsidan. Ett liv med mindre stres, missnöje och oro. Ett liv där vi andas och lever våra värderingar, där vi lever mer medvetet. Ett liv där vi fokuserar vår energi på det som verkligen betyder något och värderar vår tid. Ett liv utan överflöd. Ett mer meningsfullt liv. Ett ljusare liv.

Sällan är livet svart eller vitt, snarare en hybrid av alla nyanser där emellan.

Men du är konstnären och väljer nyanser. Livet bygger inte på slumpen utan är ett resultat av dina penseldrag. Om dina drag förändras så förändras även ditt liv. Men för att inte uppleva missnöje bör dina kortsiktiga handlingar ligga i linje med dina långsiktiga värderingar.

Så vilka är dina värderingar? Vad är mest värdefullt i ditt liv?

I en äldre version av mig själv var jag mer konsumtionsdriven. Jag kunde se shopping som en nöjesaktivitet och konsumtion som en lösning på mina behov. Mina kortsiktiga handlingar låg i konflikt med mina långsiktiga värderingar. Fina saker var en måttstock för framgång. Framgång var materialiserad.

Idag lever jag mer medveten. Medveten om hur konsumtion påverkar mig, vilka effekter den kan ha på andra och inte minst på vår planet och miljö. Konsumtion är inte längre min primära lösning på mina behov. Det innebär dock inte har jag har slutat konsumerar, men jag konsumerar betydligt mindre och framför allt mer medvetet och inte på impuls. Jag ställer mig alltid frågan; är detta något som tillför värde, fyller ett syfte eller gör mig lyckligare? Ligger det i linje med mina värderingar? Det gäller all typ av konsumtion – teknik, appar, social media, nyheter, relationer etc.

Genom att ta bort överflöd, äga mindre, ha färre måsten, mindre distraktion kan jag fokusera på det viktiga. Vilket gör mitt liv väldigt enkelt. Det är lättare att fokusera, lättare att underhålla. Lättare att andas. Precis som när Michelangelo skapade David-statyn genom att ta bort allt som inte var David insåg jag att jag behöver göra mig av med allt som inte adderar värde till mitt liv för att kunna fokusera på det som adderar värde.

I en äldre version av mig själv konsumerade jag mat omedveten om effekterna på min egen hälsa och på vår planet. Idag är jag mer medveten om vad jag stoppar i mig, vad jag behöver för att må bra. Jag är medveten om vad som är bra kost. och vilken kost som är bra för vår planet samt vad som är mindre bra.

I en äldre version av mig själv fokuserade jag på finansiell frihet med betoning på finansiell. Jag strävade efter större inkomster, högre lön, mer, mer.

Idag fokuserar jag på finansiell frihet med betoning på frihet vilket snarare innebär lägre omkostnader, färre behov, mindre kostym. Vinst och inkomst är fortfarande viktigt så klart men Jag prioriterar tid framför kronor. Detta genomsyrar alla våra ekonomiska beslut och får oss att hantera vår resurser på ett mer ansvarsfullt och medvetet sätt. Vi frågar oss alltid är detta värt x kr av vår frihet? Kronor som vi har slitit på jobbet för.

I en äldre version av mig själv så byggde min identitet till stor del på jobbet. Ett jobb som berättade väldigt lite om vem jag var eller vad jag ville. Ett jobb som egentligen mest handlade att försörja sig.

Idag bygger min identitet mer på det jag älskar att göra, intressen, min personlighet och vem jag strävar efter att bli. Idag strävar jag efter ett arbete som ligger i linje med mina värderingar, ett arbete som jag kan kultivera till en passion.

I en äldre version av mig själv tog jag inte min hälsa på största allvar. Jag insåg inte vikten av balans. Idag prioriterar jag mitt välmående som nummer ett, inga undantag. Utan en god hälsa är allt annat oviktigt. Jag strävar efter att skapa goda vanor som får mig att må bra. behövlig sömn, hälsosam kost, fysisk aktivitet- träning, läsa böcker för att stimulera hjärnan, lyssna på musik, goda relationer, kärlek och närhet.

En god hälsa är inget som skall förväxlas med ett nyårslöfte. En god hälsa är inget mål utan en grundläggande förutsättning. En pågående process.

Jag strävar inte efter att vara perfekt. Jag strävar efter att vara den bästa versionen av mig själv. Jag strävar efter en ljusare nyans av livet.

Annonser