Framtidens viktigaste ledarskap

I en allt mer komplex värld där gränser suddas ut och nya uppstår, där ny teknik och vetenskap förändrar våra beteenden och samhällsstrukturer, där en ocean av ny information och valmöjligheter dränker oss som en monsun, där psykisk ohälsa kommer som ett brev på posten och tenderar att bli vår tids största hot mot hälsan – har det nog aldrig varit mer mentalt utmanade att vara människa och framtiden har nog aldrig varit mer oviss. Det enda vi säkert vet är att allt förändras i en aldrig tidigare skådad hastighet. I en sådan värld behöver vi en stabil plattform att stå på för att kunna navigera oss igenom okänd terräng.

Vi behöver en plattform som bygger på bra ledarskap och då tänker jag inte på ledarskap i form av funktioner som VD, ekonomichefer eller politiker utan det ledarskap som du som individ utövar varje dag medvetet eller omedvetet. Denna dimension av ledarskap kallas för självledarskap eller personligt ledarskap och är förmågan att leda sig själv precis som namnet antyder.

När jag har analyserat mig själv och försökt att förstå hur jag har byggt upp mitt självledarskap så kommer jag fram till att det består av ett antal system. Dessa system har jag utvecklat under lång tid och fortsätter att utveckla kontinuerligt i takt med att livet förändras.

Mitt självledarskap baseras på mina förutsättningar och mina behov samt vad jag behöver för att utvecklas, det varierar så klart från individ till individ men jag vill tro att nedan system är en bra plattform att bygga på för de många.

Fundamenta

Fundamentan i mitt självledarskap bygger på ett antal grundläggande krav som är avgörande för att övriga system skall fungera. För att ta en metafor så kan systemet liknas med mina ben, utan dem faller jag. För mig är fundamentan god sömn, hälsosam kost, fysisk aktivitet och goda relationer samt ekonomisk hälsa. Väldigt många av de konflikter som uppstår i ett förhållande handlar om ekonomi.

Dessa fundament står för den överlägset största delen av mitt självledarskap och är det som jag prioriterar före allt annat, inga undantag. Om dessa inte är i sin ordning och i balans med varandra så faller jag. Var och en av dessa områden går att säga väldigt mycket om men vi stannar vid att säga att det är livsviktigt att man tar hand om sig själv och ser till att hålla sig ajour med den senaste (seriösa) forskningen kring dessa områden för att förstå hur sömn, kost och motion påverkar ditt liv. Samt har koll på din privatekonomi och förstå hur den påverkar din vardag och vilka möjligheter den kan ge.

Äh, jag säger en sak till, vad du stoppar i dig har långt mycket större påverkan på ditt liv än vad vi tror. Visste du till exempel att 80 % av vårt immunförsvar sitter i tarmfloran? Jag kan rekommendera böckerna Food Pharmacy och Happy food inom ämnet kost med inriktning på just tarmfloran. För området träning och motion kan jag rekommendera boken Hjärnstark.

Fokus

Fokus är hjärtat i mitt självledarskap, själva ledningscentralen som hjälper mig att fokusera och hantera utmaningar i livet. För mig har ett antal faktorer varit extra viktiga för utvecklingen av mitt fokus, de har fått mig att förstå världen bättre, ifrågasätta den och navigera i den, dessa faktorer är viktiga byggstenar i mitt självledarskap.

 • Vikten av att få en bra start på dagenMorgonen sätter tonen för resten av dagen. Om jag startar dagen med mina skalmanrutiner promenad (Ökar blodcirkulationen i kroppen och aktiverar hjärnan), meditation (bidrar med fokus) och en stark frukost (Näring) så har jag lättare för att omfamna dagen. Genom att börja dagen med något som ger positiv näring till mitt välbefinnande så skapar jag en så kallad ”Winner effect” vilket ger energi och självförtroende till dagens aktiviteter.Läs vad jag gör för att ha en bra dag varje dag
 • Ha kulVem vill inte skratta och ha kul ,det är såklart en viktig del för att vi skall må bra. Vår hjärna fungerar bättre när vi skattar och har kul därmed blir vi helt enkelt smartare av att ha kul, bra kombination.
 • Betydelsen av din inre dialogSjälvledarskap bygger till stor del på självkännedom om din inre dialog, alltså samtalet du har med dig själv. Vilket mer konkret innebär att vara medveten om vad du säger till dig själv, vilka typ av tankar du har, vad du fokuserar på och hur det det påverkar din sinnesstämning. En god sinnesstämning får dig att må bättre, fokusera och prestera bättre, lättare ta till dig nya idéer och hantera motgång och motstånd bättre. Din sinnesstämning avgörs till stor del av de olika känslor som uppstår som ett resultat av din tankar. Men kom ihåg att du är INTE dina tankar.
 • Definitionen av dig självBeroende på var du är i livet så definierar du dig själv genom olika filter. Enligt psykologin så definierar vi oss själv utifrån de olika sociala sammanhäng och umgängen som vi är en del av, kan vara både fysiskt och digitala sammanhang. Detta betyder att du har möjligheten att påverka din egen definition av dig själv eftersom du själv väljer dina sociala sammanhang och umgängen. Kom ihåg att om du rör dig i ett snävt socialt sammanhang och umgänge så är risken även att din definition av dig själv blir snäv och i sämsta fall underminerade.
 • Proaktivt förhållningssättEtt proaktivt förhållningssätt innebär att jag själv är ansvarig för hur jag mår och presterar oavsett om jag kan påverka omständigheterna eller om det ligger utanför min påverkan. Istället för att låta slumpen avgöra hur jag reagerar så strävar jag efter att proaktivt välja hur jag reagerar och tolkar olika situationer, därmed påverkar jag också vilken effekt det får på mitt välmående, mitt sinnestillstånd och mina resultat. Detta tankesätt kräver en stor portion medvetenhet, självkännedom och viljestyrka. För att bli mer medveten om mig själv har jag först och främst lyssnat på mig själv och studerat psykologi för att förstå mig själv. För att i nästa steg analysera mina beteenden genom att identifiera och notera mina reaktioner, beteenden och impulser i olika situationer och sedan reflektera över hur jag istället bör eller vill reagera för att få ett visst resultat.
 • Synen på kunskapVad gäller kunskap så har jag kommit till insikt om att desto mer jag utforskar ett område och desto mer jag vet – desto mer förstår jag hur lite jag vet, hur mycket mer det finns att lära och hur många fler insikter som sannolikt återstår. Vilket motiverar mig ännu mer att utforska nya områden.Min livskvalitet ökar i takt med nyvunnen kunskap och nya insikter som kontinuerligt appliceras i min vardag.
 • Dynamiskt mindsetDetta bygger på en inställning om att vår intelligens är dynamisk och inte bara en statisk uppsättning förmågor från ett genetiskt arv. Ett dynamiskt mindset innebär att du har ett prestigelöst förhållningssätt och välkomnar utmaningar, motstånd och motgång. Du ser det som ett sätt att utvecklas. Med ett dynamiskt mindset är du mer öppen för nya perspektiv och åsikter utan att avfärda dem impulsivt, du inspireras av andras framgångar utan att mäta dig självkritiskt. Vi kan utveckla vår mentala kapacitet i mycket större utsträckning än vad vi tror – bara genom att se just det som en sanning har du kommit en bra bit på vägen.
 • Att våga vara kritiskI en värld där många människor har väldigt mycket åsikter kan det vara svårt att skilja på åsikt och fakta. Jag försöker alltid tolka information kritiskt och fråga mig vilket förtroende jag har för källan. Jag försöker också att utmana normer, bara för att något är på på ett visst sätt idag behöver inte just det vara det bästa alternativet. Jag tror att kritiskt tänkande fyller en viktigt funktion som driver diskussioner framåt. I en konsenusvärld växer inget.
 • Insikten om värde, tid och en högre mening Genom att definiera vad som får mig att må bra, vad jag värderar, vad jag strävar mot, vad som intresserar mig och fokusera på dessa områden samt låta dessa ligga till grund för mina beslut så upplever jag en större mening med det jag gör och respekterar min tid mer. Att sträva mot något som känns meningsfullt är en viktig drivkraft för mig och något som gör oss människor mer tillfreds i allmänhet. Jag har däremot inget direkt behov av att ha en given slutdestination utan själva riktningen är det viktiga där varje dag progressivt blir en målgång. Jag ser alltså inte på vägen ditt som en transportsträcka. Vi tenderar att leva allt för mycket i framtiden eller i det förflutna vilket sällan får oss att må bra. Livet pågår här och nu, lite slarvigt uttryckt.
 • Konsten att prioritera Att prioritera hjälper mig att utkristallisera vad jag ska göra med min tid genom identifiera vilken aktivitet som tillför mest värde just nu. Jag använder mig av olika mentala strategier, oftast den klassiska paretoprincipen som innebär lite förenklat att 20 % av dina aktiviteter står för 80 % av resultaten. Frågan du bör ställa dig är alltså vilken aktivitet som har störst effekt på det resultat som du vill uppnå? Denna princip kan användas på många olika områden i livet då den är väldigt simpel i sin idé.
 • Små steg varje dagVi kan alla uträtta stordåd om vi inte har bråttom. Genom att tänka långsiktigt och göra lite varje dag av de aktiviteter som ligger inom din strävan så kan du uppnå fantastiska resultat över tid. Vi tenderar att överskatta vad vi kan uträtta på kort sikt och underskatta vad vi kan göra på lång sikt.
 • Synen på förändring Jag ser på förändring som en naturlig del av mig själv, som något självklart och inget som är jobbigt. Jag ser på förändring som lösningen på problem, något spännande och utvecklande. Att se på förändring som något självklart bryter många gånger mot normer. Vi förväntas ofta förvärva något och stanna i det, till exempel jobb. Om jag inte trivs på ett jobb så byter jag, själva lösningen är för mig viktigare än att CV:et ska se bra ut. Innerligt värde före ytlighet.
 • Oberoende är en superkraftJag upplever att desto mer oberoende jag blir desto modigare beslut vågar jag ta, beslut som ligger mer i linje med mina egna intressen och värderingar. Med oberoende menar jag till exempel en god ekonomi, där jag har kontroll över kostnaderna och tillräckligt med kapital i kassan för att klara mig en längre period, då blir jag mindre beroende av en lön från en arbetsgivare. Det är inte hela världen om jag blir av med jobbet, jag klarar mig ändå samtidigt som jag vågar ta större risk och vara mer noggran i sökandet efter något annat. Jag använder mig av ekonomi som exempel just för att den har en sådan stor påverkan på våra beslut i livet.
 • Hantera distraktionVi är omgivna av ny teknik som ständigt pockar på vår uppmärksamhet och vi tenderar att låta tekniken styra oss istället för att använda den som verktyg utifrån våra egna villkor. Att låta telefonen styra vår uppmärksamhet har blivit default i vårt samhälle och näst intill undermedvetet plockar vi upp den hundratals gånger per dag. Nästa varje gång vi tittar på vår mobiltelefon så är vi någon annanstans och inte inte närvarande i nuet. Att vara uppkopplad är lätt, att lära sig vara nedkopplad är svårare. Jag tror att många skulle må bra av en digital detox emellanåt för att skapa distans till våra beteenden och för att vaska fram vad som verkligen tillför värde. Jag strävar alltid efter att minimera distraktion för att kunna fokusera bättre. Till exempel så har jag tagit bort sociala media-appar från min telefon just för att jag vet att om jag har dessa på min telefon så kommer jag att kolla på dem planlöst flera gånger under dagen. Jag har också stängt av alla notiser på både telefon och dator för att minimera distraktion för att istället använda tiden som du skulle scrollat runt till att göra något på riktigt. Jag ser alltid till att ha ordning omkring mig när jag skall utföra något som kräver fokus, ett rent skrivbord är för mig lika med ett rent och klart sinne. För att hantera mental oreda som till exempel vandrande tankar så skriver jag ner dessa för att hantera dem senare, ett sätt att få bort dem från huvudet.

Inspiration

Inspiration är syret i mitt självledarskap och förser mig med ny energi och idéer. För mig är det viktigt att kontinuerligt fylla på med ny inspiration för att utvecklas och odla min nyfikenhet och kreativitet. Jag får min inspiration främst från böcker, poddar, film och artiklar men också från musik, humor och diverse miljöer och platser. Att bli inspirerad när jag helst önskar är inte självklart utan kräver viss ansträngning, det krävs att jag försätter mig i ett positivt sinnestillstånd och låter mig vara öppen för nya intryck. Först då kan jag lättare suga åt mig ny information, generera idéer och bli inspirerad på djupet. Att bli inspirerad av till exempel en bok eller en föreläsning kan ge en ”feel good” känsla vilket oftast är ett kortvarigt rus. Inspiration är bara en känsla så länge du inte gör något med den, så se till att ta göra något med inspirationen när den väl infinner sig.

Läs här om hur du kan bli mer inspirerad på jobbet – Ett jobb smakar bättre i solen

Motivation

Motivation är för mig en känsla av lust, energi och att vara i ett flow. Precis som med inspiration krävs det en viss ansträngning för att bli motiverad. Genom att identifiera vad det är som lockar fram motivationen inom mig kan jag också återskapa det. Mitt tips är att notera vad du gör de stunder du är som mest motiverad, när du är i ett flow och sedan testa att upprepa det för att se om du får samma effekt igen. Jag använder mig av olika metoder för att locka fram min motivation beroende av sammanhang, om jag exempelvis skall träna så vet jag exakt vilken typ av musik jag behöver för att bli motiverad. Generellt sätt så motiveras jag av att känna hur jag utvecklas som människa genom att till exempel se samband mellan mina aktiviteter och min värderingar, att lära mig något nytt samt få nya insikter och perspektiv. Det får mig att vilja fortsätta.

Action

Om inspiration är syret så är detta system musklerna, själva muskelkraften som jag använder mig av för att testa mina idéer eller se till att något blir av. Muskelkraften bygger handlingskraft, mod och förståelsen för att det är okej att misslyckas så länge som jag lär mig något av det. Ett misslyckande är inte något negativt utan något som driver mig framåt. Planer och drömmar är ingenting värt om jag inte agerar på dem. Det som jag kan göra nu gör jag nu.

Reflektion

Jag har utvecklat en vana att skapa lugna kravlösa stunder av reflektion där jag medvetet processar sådant som har hänt under dagen eller veckan. Det kan vara under en promenad, genom meditation, i duschen, i bilen, eller bara under en tyst stund i lugn och ro. Stunder där jag reflekterar över beslut, tankar och känslor och försöker landa alla tankar som rör sig i huvudet. Ofta uppstår de bästa idéerna under dessa stunder. Precis som periodisk fasta kan vara bra för kroppens organ så är stillhet bra för vår hjärna. Meditation kan användas på många olika sätt. För mig är det sätt att skapa stillhet och lugn. Meditation ger mig även möjligheten att distansera mig från min tankar och analysera mig själv utifrån.

För att i praktiken skapa ordning och struktur kring alla dessa system använder jag mig av en så kallad Common place, i mitt fall använder jag appen Things som hjälper mig att snabbt och enkelt notera, hantera och sortera all den information som mina system genererar. Men det kan lika väl vara en analog anteckningsbok. – Läs om mitt absolut bästa verktyg här

Lycka till med ditt självledarskap!