Är du introvert eller extrovert?

Jag älskar att få nya insikter och perspektiv som får mig att tänka annorlunda och se på saker med nya ögon. För mig är böcker en stor källa till nya insikter och perspektiv. Nu ska ni få ett boktips som kan förändra ert sätt att se på er egen personlighet. Hur något som du kanske ser som en nackdel kan vara en fördel?

Jag läste nyligen boken Introvert – den tysta revolutionen av Lins Jonkman som jobbar som verksamhetsutvecklare. Boken beskriver på ett humoristiskt och insiktsfullt sätt vilka beteenden som kännetecknar en introvert kontra extrovert personlighet samt hur dessa drag kan påverka dig och din vardag. Hur du genom att vara medveten om dina personlighetsdrag kan underlätta ditt liv samt hur samhället värderar dessa olika personlighetstyper. Väldigt intressant och underhållande, den gav mig många ”Aha” … ”just de”

Jag landa i att jag har en så kallad ambivert personlighet med starka introverta drag, vilket är något mitt emellan extremerna introvert extrovert. Eller som Linus vackert formulerad det ”Pendlar från självständig tankeprocess, aktivt lyssnade och djupt reflekterande till socialt driven, spontan och central i gruppsammanhang.

Ett av många exempel från boken som jag kände igen mig i är att en mer introvert person hämtar energi från stunder i ensamhet (sällan tråkigt i eget sällskap), grubblandes, läsande medans en extrovert hämtar sin energi från mötet med andra människor. Vilken typ är du? Om du inte orkar läsa boken kan du göra ett kul test nedan.

Om du är nyfiken på huruvida du har en introvert eller extrovert personlighet? Klicka på länk nedan och gör testet.

http://www.linusjonkman.com/?p=3263#more-3263

Länk till boken