Hur du bygger en pengamaskin

Jag tänkte beskriva vad en pengamaskin är, hur man bygger en och varför man skall bygga en. Tolkningarna av epitetet pengamaskin är många och jag kommer att ge er vår version.

Vad är en pengamaskin?

En pengamaskin är precis som namnet antyder, en maskin som producerar pengar. Du stoppar in x antal pengar i ena änden av maskinen och ut i andra änden kommer det lite mer än du stoppade in. Det låter väl bra?

Varför skall man bygga en pengamaskin?

Förutom att pengarna förökar sig finns det flera fördelar med att bygga en pengamaskin. Du kommer bland annat att förbättra ditt ekonomiska självförtroende vilket i sin tur leder till bättre beslut kring din ekonomi. Men främst av allt så skapar du bättre förutsättningar till att förverkliga dina drömmar och mål. Pengar är inte allt men det är jäkligt bra att ha när man skall förverkliga vissa drömmar och mål. För hur man än vrider och vänder på det så behövs det nästan alltid lite kapital och inte allt för sällan är det just ekonomin som sätter stopp för vissa förändringar som man önskar göra.

Hur bygger man en pengamaskin?

Nedan beskriver jag kort och konkret hur du kan bygga din maskin i sju steg. Varje punkt i sig går att utveckla men jag kommer att hålla det kort för att det skall vara enkelt att komma igång.

(1) Mål & Motiv

Skapa ett motiv till varför du skall bygga en pengamaskin. Vad ska du ha pengarna till? Sätt ett mål och skriv ner detta. Utan motiv eller mål är det lätt att tappa energi och motivation. Vårt mål med vår pengamaskin är att progressivt blir mer och mer ekonomiskt fria vilket innebär att vi kan får mer och mer makt över vår egen tid.

(2) Öppna ett konto

Nästa steg är av mer praktisk karaktär. Du behöver en plattform, en plats där du kan bygga din pengamaskin. Eftersom vår maskin består till stor del av aktier så använder vi oss av Avanza som är en internetmäklare. Det finns flera aktörer men de vanligaste är Avanza eller Nordnet. Om vi utgår från att din pengamaskin också skall bestå av aktier så kan du förslagsvis öppna ett konto hos Avanza. Det är kostnadsfritt. Gå in på Avanza.se och följ anvisningarna för att bli medlem.

(3) Spara

Nu behöver du pengar att stoppa in i maskinen vilket du förmodligen enklast kan avvara från din inkomst/lön från förvärvsarbete eller annan inkomstkälla. Den andel av lönen som du sparar mäter vi i sparkvot. Jag tycker att en bra startkvot är 20 % men om det låter mycket börja med 10 % för att sedan öka progressivt allteftersom du ökar inkomst eller minskar kostnader. Notera att nyckeln till att etablera ett sparande är inte alltid att tjäna mycket pengar utan att kontrollera och minimera dina kostnader.

(5) Automatisera

För att säkerställa kontinuitet i ditt sparande skapar du ett automatiserat system genom att upprätta en stående överföring till ditt konto på Avanza varje månad i samband med utbetalning av lön. Månad efter månad växer kapitalet och om du låter tiden ha sin gång så händer magiska saker.

(4) Investera

Nu har vi fyllt på med bränsle och det är dags att starta maskinen genom att börja investera. Vi investerar i aktier för att det är relativt enkelt att komma igång och kräver inte så mycket kapital. Jag rekommenderar dock att du skaffar dig en viss baskunskap innan du börja handla med aktier, läsa om grunderna på denna sida ungprivatekonomi.se eller Avanza akademin Perfekt för dig som är ny på området. När du har baskunskapen så kan du börja kika på bolag att investera i. Jag rekommenderar att börja med etablerade bolag med en lång och god historik. Med god historik menar jag god trend på vinst – omsättningstillväxt, en stabil marginal och gärna underliggande tillväxt i branschen (Här kan ni se vilka bolag vi har investerat i, daterat 2017 Vår aktieportfölj). Förslagsvis investmentbolag då får du automatiskt en god riskspridning över flera branscher och bolag. Viktigt att du gör din egen analys innan du investerar. Titta efter bolag som delar ut en del av vinsten till aktieägarna, på så sätt skapar du ett återkommande kassaflöde som fyller en central del i din pengamaskin, så kallat inkomst av kapital. För att ta ett konkret exempel. Säg att du äger 100 aktier i fastighetsbolaget Castellum som under 2018 kommer att dela ut 5,3 kr per aktie fördelat på två datum då innebär det att du vid vardera utdelningstillfälle får 265 kr kr utbetalt till ditt konto. Utbetalningen återkommer år efter år såvida bolaget inte går i konkurs. Stabila och lönsamma bolag tenderar även att höja utdelningen med jämna mellanrum. Dessa utdelningar kommer att på sikt att göra dig mer och mer ekonomisk fri. Här kan ni läsa om vår investeringsstrategi

Stockholmsbörsen har i snitt avkastat 12 % per år de senaste 30 åren. Om du sparar och investerar 5000 kr i månaden i 10 år med en snittavkastning på 10 % per år så har du 1 miljon kr.

(7) Återinvestera

För att få extra fart på maskinen kan du återinvestera din utdelning och därmed få ännu mer utdelning vid nästa tillfälle. I takt med att kapitalet växer får den årliga avkastningen en större effekt, pengarna jobbar av sig själv – detta kallas för Ränta på ränta och sägs vara världens åttonde underverk. Se miljonärskalkylatorn nedan för att få en uppfattning om hur räntan får ditt kapital att växa med raketfart. Om du hade investerat 100 kr på stockholmsbörsen 1 januari 1996 så skulle de vara värda cirka 450 kr idag. Om du även hade återinvesterat utdelningarna så skulle din 100 lapp vara värd närmare 800 kr idag, alltså 8 ggr pengarna, så mäktig är ränta på ränta effekten (baserat på ett snitt över denna tid). Här har ni en sparkalkylator där ni kan laborera med insats, avkastning och tid för att se hur pengarna växer.

(8) Förvalta & Förbättra

Nu har du byggt en pengamaskin och din uppgift nu är att förvalta och förädla den. Du behöver inte kolla börsen varje dag men skapa en rutin förr att kolla till dina investeringar någon gång i månaden, i alla fall någon gång i kvartalet. Ett tips är att kolla EFN ekonominyheter eller bara surfa runt på DI. Fortsätt även att fortbilda dig inom området i din egen takt och efter ambitionsnivå. Var öppen för inspel som kan förbättra din investeringsstrategi. Sist men inte minst, skapa vanan att påminna dig om varför du gör allt detta. Se till att hålla maskinen igång hela tiden genom att hämta motivation från ditt mål.

Avslutningsvis finns det ett antal hävstångseffekter som du kan jobba med för att öka farten på maskinen;

  • Öka din sparkvot.
  • Öka dina investeringar – Både ökad sparkvot och ökade investeringar grundar sig oftast i att du behöver öka dina inkomst eller minska dina kostnader eller bara prioritera annorlunda. Titta över dessa områden.
  • Hitta bolag av högre kvalitet som ger en högre avkastning, både ökad utdelning och värdeutveckling. För att lyckas med detta behöver du fortbilda dig och öka ditt kunnande inom området vilket kräver att du har ett litet intresse annars kommer du inte att orka motivera dig till detta. Dock kan motivationen komma från ditt mål och på så sätt skapa ett större intresse av att fortbilda dig.
  • Laborera med tidshorisonten på dina pengmaskin. Om du investerar på 20 års sikt kommer effekten att bli mer kraftfull med tiden och om du har en längre horisont kan du även ta lite större risk. Anpassa val av risk efter din tidshorisont, helt enkelt då du kommer att behöva pengarna.

Kort sammanfattning:

1. Sätt mål och motiv till varför du skall bygga en pengamaskin

2. Öppna konto hos en nätmäklare

3. Börja spara

4. Automatisera sparandet

5. Börja investera

6. Återinvestera utdelningen och låt ränta på ränta göra jobbet

7. Förvalta din maskin och jobba med hävstångseffekter för att få bättre resultat och nå ditt mål snabbare.

Börja bygga på en maskin idag och förverkliga dina drömmar.

Bilden är några år gammal därav en notisen om 1-2 % ränta på bankkonto