Nytt år, Nya Vanor?

Nytt år och vad passar inte bättre då än att lägga till med några bra vanor. Kanske börja träna? Eller sluta röka? klassiker!

Skämt åsido. Våra liv består till stor del av en serie vanor och vår livskvalitet står ofta i paritet med våra vanor. Vissa vanor är medvetna, vissa är omedvetna, en del är automatiserade. Vissa är goda och vissa är mer eller mindre destruktiva.Vad som är goda vanor är upp till dig.

Jag har under en längre tid experimenterat med olika vanor och funderat över vilka vanor som får mig i rätt tillstånd. Hur är vanor konstruerade? Och psykologin bakom? Hur kan jag använda mig av vanor på bästa sätt?

Jag har paradoxalt nog skapat en vana att hela tiden reflektera över mina vanor så att jag lättare kan identifiera vilka vanor som är bra och vilka som är dåliga för mig.

Genom att studera mina egna vanor samt botaniserat i litteratur kring ämnet så har jag kommit fram till att vanor består av en signal, ett beteende och en belöning. Det är själva konstruktionen av en vana. Signalen är den som triggar beteendet och belöningen är det som motiverar beteendet. För att förstå dina vanor kan du använda denna modell och bryta i ner vanan till dessa tre delar. Signalen – beteendet – belöning. Om du vill ändra en vana så kan du behålla signalen och belöningen men byta ut beteendet. Vår hjärna är komplex men psykologin bakom våra beteenden är i grund och botten ganska enkel. Vi strävar efter det enkla och njutbara och undviker helst obehag och motstånd. Lagen om minsta ansträngning säger att om vi har möjligheten att välja mellan en mer utmanade väg och en enklare så väljer vi till största sannolikhet den enkla. Men den enkla vägen är inte alltid den rätta därför är det viktigt att indentifiera vilka motstånd som hindrar dig från att etablera ditt önskade beteende och försöka hitta ett sätt att ta sig förbi dessa motstånd.

Som jag nämnde inledningsvis så påverkar våra vanor vår livskvalitet i allra högsta grad.

Mitt mål är att skapa nya eller förfina befintliga vanor som automatiskt styr mig i rätt riktning mot mina långsiktiga mål. Min strategi är att identifiera vilka beteenden jag vill ha för att sedan koppla en signal och belöning till beteendet. Avslutningsvis integrera vanan i min vardag och göra den automatiserad. Det låter kanske enkelt men kräver viljestyrka. Viljestyrka är själva bränslet bakom vanorna och något som vi kan träna upp genom att medvetet skapa nya vanor. Desto fler vanor som vi medvetet skapar desto starkare blir vår viljestyrka. Viljestyrkan underlättar för oss att upprätthålla vanor och automatiserar dem. När en vana har blivit automatiserad så kräver den betydligt mindre energi av dig än i början av processen vilket minskar belastning av din mentala kapacitet.

Du kanske kanske har avlagt ett nyårslöfte om att börja träna. Då är träning själva beteendet. Signalen kan vara ett klockslag eller en symbol som tillexempel träningsskorna i hallen. Belöningen brukar vara ganska universal och tydlig när det gäller träning, en härlig känsla av mer energi eller ett renare samvete. Om du lyckas konstruera en träningsvana och upprätthålla den under en längre period så kommer du tillslut att skapa en medvindseffekt där du inte vill sluta träna. Det är ett kvitto på att du mer eller mindre har automatiserat vanan. Många upplever detta som ett flow.

Jag har under åren skapat och förfinat flera olika vanor, allt ifrån att läsa varje dag till att dagligen utföra någon form av fysisk aktivitet, vare sig det handlar om styrketräning, löpning, promenad eller något annat som höjer pulsen. Jag har även som vana att alltid skriva ner bra tankar och idéer samt sortera och kategorisera dem för att lättare kunna bearbeta dem.

Andra vanor som jag har lagt till med är att medvetet disponera min tid på bästa sätt och inte göra något slentrian. Jag funderar regelbundet på hur jag kan förenkla mitt liv och rensa bort sådant som inte tillför värde.

Jag ifrågasätter konsumtion, är det verkligen ett behov eller mer nice to have? Tillför det på riktigt värde till mitt liv? Ett tips är att definiera vad din lediga tid kostar. Ta reda på vad ditt liv kostar per månad bryt sedan ner det på veckor och dagar. Nu kan du ställa en ledig dag i relation till kostnaden för din konsumtion vilket leder till frågan, är det värt en ledig dag?

Jag har sedan en tid tillbaka blivit mer och mer intresserad av miljö och hur våra livsstil påverkar just vår miljö och omgivning. Vilket leder in oss på några vanor som jag kommer försöka utveckla under året.

Välja råvaror efter säsong när vi handlar mat i syfte att skapa positiva synergier för miljö och vår plånbok. På samma tema, försöka använda maten vi har hemma på ett så effektivt sätt som möjligt för att minimera matsvinnet.

En annan vana är att tänka mer kritiskt och ifrågasätta varifrån varan som jag överväger att köpa kommer ifrån? vad består den av? Hur är den tillverkad? Av vem den är tillverkad? Vilket innebär att jag också måste utbilda mig mer på detta område. Detta är bara några av alla vanor som jag vill lägga till med.

Vilka vanor lägger du till med i år?