Dags att trampa nya stigar

En redan upptrampad stig är inte alltid den bästa eller den mest effektiva. Att gå där många andra redan har gått kan ibland vara ett sämre och ett mer ineffektivt val. Vårt flockbeteende får oss att följa stigar just för att de existerar, för att någon har trampat där tidigare. Det känns tryggare och därmed upplever vi det som ett bättre alternativ. Vi undviker att gå i det höga gräset där ingen annan har satt sina fötter tidigare.

VI tenderar att göra som alla andra utan att fundera på varför, utan någon djupare analys. Vi låter känslorna styra vår hjärna mot den enklaste och minst obehagliga lösningen. Rädslan att sticka ut från flocken gör oss mindre rationella och många gånger mindre kloka.

Föreställ dig sommarens byggprojekt, du har ingen borrmaskin men är i stort behov av en. Jag skulle tro att den första idén för de allra flesta är rent instinktivt att åka till varuhandeln och köpa en borrmaskin. Det trots att du bor i ett bostadshus eller kvarter med hundratals grannar nära inpå som säkerligen har en borrmaskin som endast används ett fåtal gånger per år och mer än gärna lånar ut den. Varför är inte vår första idé att låna? Svaret är nog att vi vill inte sticka ut. Att fråga en okänd människa om vi kan låna deras borrmaskin känns lite obekvämt och annorlunda. Då tar vi hellre ett beslut om att åka till butiken och köpa en ny som alla andra, som flocken. Ett väldigt ineffektivt sätt att utnyttja våra resurser, pengar och tid för den delen.

Istället bör vi sträva efter att dela, byta, låna våra resurser med varandra på ett smartare och mer effektivt sätt. Tänka tillgång framför ägande. Genom en mer kolloborativ ekonomi eller delningsekonomi kan vi minska uttaget av våra naturresurser och samtidigt skapa en större tillgång av tjänster, produkter och kunskap. Vi ser allt fler tekniska plattformar som underlättar för oss att, dela, byta, låna, återvinna och sälja. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en enorm innovation inom detta området framöver. Idag kan vi se att vissa områden har kommit lite längre än andra. Inom mediaindustrin har vi tillexempel Spotify och Netflix som bygger på tillgång framför ägande. Du behöver såldes inte köpa musiken och filmerna fysiskt. Du har AirBNB inom hotellbranschen där våra bostäder blir hotell. Uber inom transportsektorn där våra egna bilar blir taxi. Vi ser fler och fler lösningar kring samåkning och bilpooler. Inom finansbranschen har crowdfounding och peer to peer plattformar blivit alltmer populära, där vi inte behöver gå via den traditionella banken för att finanserna eller investera i projekt. Via tjänster som Blocket och Selpy kan du på ett enkelt sätt sälja din prylar istället för att slänga dem.

Men det finns så många fler områden kvar att applicera detta tankesätt på och Jag hoppas och tror att denna typ av kollaborativ ekonomi kommer att växa sig stark de kommande åren. Att fler förstår vilken effekt det har på vår värld och inte minst på sitt eget liv.

Vi behöver kliva ur vår egna lilla bubbla och öppna ögonen, se vår planet som ett gemensamt hem med gemensamma resurser. Resurser som är långt ifrån oändliga. Det är lätt att blunda för effekterna av våra vardagliga beslut och bara fortsätta som vi alltid har gjort för att alla andra gör det. Det är dags att trampa nya stigar.

Di digital har sammanställt några tekniska plattformar som förespråkar tillgång framför ägande, Klicka här