Semester

Ordet semester betyder avtalad ledighet under en visst antal av årets dagar. Ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 25 semesterdagar är det mest vanliga och infördes under 70-talet. Vi är alltså lediga under villkor, frihet eller inte? beror på hur man ser på det men det är härligt att vara ledig