Saker

”We want it, we need it, must have the precious” säger Gollum i Sagan om ringen. Vilket också är en spegelbild av vår nutida relation till ägodelar. Precis som en narkoman har ett beroende av droger har många av oss uppenbarligen ett beroende av att köpa och äga saker.

En bra relation bygger på ömsesidighet, att ge och ta. Har vi samma relation till våra saker?

Kanske behöver vi fråga oss själva vad det faktiska värdet är på våra saker, inte monetärt värde utan vilket genuint värde tillför dina saker, fyller de ett syfte? Gör de dig genuint lyckligare?

När en missbrukare slutar använda droger hyllar vi hen men när en missbrukare slutar konsumera står vi som frågetecken.

Konsumtion är dock inte problemet utan snarare impulsiv konsumtion, omedveten konsumtion. Den får oss att förlora kontrollen och vi söker argument för att rättfärdiga våra köp. Men till vilken kostnad? När vi agerar impulsivt får något annat stå tillbaka. När vi fokuserar vår energi, tid och resurser på något tar vi samtidigt detsamma från något annat. Något viktigare.

Vi bombas av reklam från alla håll och kanter, var vi än är så möts vi av budskap som säger att du behöver det, köp detta, av detta blir ditt liv bättre, du blir bättre, detta behöver du för att passa in.

Utan att tänka på det blir vi påverkade och mer eller mindre lurade av psykologin bakom budskapen.

Vi tar köpbeslutet utifrån hur mycket pengar (hur mycket vi kan låna) vi har och vad marknaden erbjuder, inte utifrån ditt grundläggande behov. Ett grundläggande behov som till exempel skulle kunna vara att förbättra den fysiska hälsan. Från vilket vi tenderar att starta genom att prioritera all utrustning, senaste träningskläderna, pulsklockor osv som vi behöver för att lösa detta behov istället för att bara ge sig ut och träna.

Vi betalar för saker som vi inte behöver. Vi inser inte att alla saker vi köper gör oss mindre och mindre fria och vi knyter oss hårdare och hårdare till ett beroende av mer.

När vi köper saker tenderar vi att bli mer medvetna om vad vi inte har, vi börjar jämföra oss mer intensivt och skapar ett begär efter mer.

Jag kan se en koppling mellan antal saker och stressnivån i mitt liv. Ett psykiskt och fysiskt rum med mindre saker, mindre klotter, mindre distraktion är mer rogivande för mig och får mig att fokusera lättare.

Är vi konsumenter eller är vi samlare? Extrema samlare, så kallade hoarders, lägger allt fokus på en typ av sak medan vi andra samlar lite av allt. Kanske är vi är alla mer eller mindre hoarders – bara något mer eller mindre organiserade.

Ibland måste vi bara våga släppa taget om saker, det som tillförde värde igår behöver inte göra det idag. För att citera Tyler Duran i filmen Fight club ” The things you used to own, now they own you”

Vi är väl insatta i vad vi köper men dessvärre mindre insatta i hur våra saker som vi köper påverkar vår miljö och andra människor. Det är människor som tillverkar våra billiga saker. De människor som tar hand om våra billiga saker när vi inte längre vill ha dom, När vi slänger dem för nästa modell, för det senaste. När vi fyndar får någon människa betala med sitt liv som insats. När vi fyndar får vår planet betala med sina begränsade resurser som insats.

Rekommenderar er att se dokumentären ”True cost” – finns på Netlix för att få en förståelse för vilket pris vi betalar när vi konsumerar och de skrämmande konsekvenserna av ”fast fashion”

När jag går in i en butik idag utan ett tydligt syfte fylls jag av en olustig känsla vilket får mig att tänka efter. Jag är mer medveten och köper bara de saker som tillför värde, fyller ett syfte eller gör mig genuint lyckligare. Det saker jag köper är av bättre kvalitet vilket kostar lite mer initialt men är en billigare lösning långsiktigt både för mig och vår miljö eftersom bättre kvalitet tenderar att hålla längre. De få saker jag äger är mina favoriter. Jag prioriterar upplevelser framför fysiska saker.

Vill du förenkla ditt liv, börja då med små steg. Anta en utmaning om att donera, sälja, slänga en eller två saker varje dag under en månad. Börja till exempel med garderoben.

Ni som vill anta en lite mer radikal utmaning kan packa ner allt ni äger i lådor som om ni skulle flytta för att sedan bara packa upp det ni behöver, när ni behöver det. Ni kommer inse att det är mycket saker som inte inte kommer att sakna. Mycket som ni inte kommer att packa upp.

För vad har saker för värde egentligen? Hur mycket saker behöver vi för att vara nöjda?

En bonus till er som har barn. Läs nedan artikel om varför barn mår bra av färre saker. http://thinkaboutnow.com/2017/05/why-kids-benefit-from-fewer-toys/