Fördelar med minimalism

Mindre distraktion

Mindre stress

Mindre missnöje

Minder oro

Mindre underhåll

Ett enklare liv

Ett mer meningsfullt liv

Ett gladare liv

Mer tid till det som betyder allra mest

Mer tid till att bry sig om andra

Mer tid till dina intressen

Mer tid till att reflektera och utvecklas

Mer tid till att bidra till samhället

Bättre ekonomi

Mindre skulder

Våga ta mer risk