Nyanser av ett annat liv

 

I inlägget föreställ dig ett liv där du lever målade jag upp två livsstilar i svart och vitt.

Svart är ett medelmåttigt liv där vi säger ”Tillbaka till verkligheten” på måndagar och ”äntligen helg” på fredagar. Ett liv där vi lever från semester till semester, helg till helg, lön till lön. En ständig strävan efter att ha mer, prestera mer, vara mer utan direkt veta varför. En ständig oro för vad andra skall tycka om allt vi gör.

Omringade av måsten och förväntningar utkämpar vi ett krig mot tiden, för att hinna med allt vi vill göra. Ett liv där vi säger ”Det är mycket nu” som om det vore något bra. Ett liv som lämnar väldigt lite över till att leva och det viktiga. Ett perfekt liv på utsidan men svart på insidan.

Vit är motsatsen och lika vacker på insidan som på utsidan. Ett liv med mindre stres, missnöje och oro. Ett liv där vi andas och lever våra värderingar, där vi lever mer medvetet. Ett liv där vi fokuserar vår energi på det som verkligen betyder något och värderar vår tid. Ett liv utan överflöd. Ett mer meningsfullt liv. Ett ljusare liv.

Sällan är livet svart eller vitt, snarare en hybrid av alla nyanser där emellan.

Men du är konstnären och väljer nyanser. Livet bygger inte på slumpen utan är ett resultat av dina penseldrag. Om dina drag förändras så förändras även ditt liv. Men för att inte uppleva missnöje bör dina kortsiktiga handlingar ligga i linje med dina långsiktiga värderingar.

Så vilka är dina värderingar? Vad är mest värdefullt i ditt liv?

I en äldre version av mig själv var jag mer konsumtionsdriven. Jag kunde se shopping som en nöjesaktivitet och konsumtion som en lösning på mina behov. Mina kortsiktiga handlingar låg i konflikt med mina långsiktiga värderingar. Fina saker var en måttstock för framgång. Framgång var materialiserad.

Idag lever jag mer medveten. Medveten om hur konsumtion påverkar mig, vilka effekter den kan ha på andra och inte minst på vår planet och miljö. Konsumtion är inte längre min primära lösning på mina behov. Det innebär dock inte har jag har slutat konsumerar, men jag konsumerar betydligt mindre och framför allt mer medvetet och inte på impuls. Jag ställer mig alltid frågan; är detta något som tillför värde, fyller ett syfte eller gör mig lyckligare? Ligger det i linje med mina värderingar? Det gäller all typ av konsumtion – teknik, appar, social media, nyheter, relationer etc.

Genom att ta bort överflöd, äga mindre, ha färre måsten, mindre distraktion kan jag fokusera på det viktiga. Vilket gör mitt liv väldigt enkelt. Det är lättare att fokusera, lättare att underhålla. Lättare att andas. Precis som när Michelangelo skapade David-statyn genom att ta bort allt som inte var David insåg jag att jag behöver göra mig av med allt som inte adderar värde till mitt liv för att kunna fokusera på det som adderar värde.

I en äldre version av mig själv konsumerade jag mat omedveten om effekterna på min egen hälsa och på vår planet. Idag är jag mer medveten om vad jag stoppar i mig, vad jag behöver för att må bra. Jag är medveten om vad som är bra kost. och vilken kost som är bra för vår planet samt vad som är mindre bra.

I en äldre version av mig själv fokuserade jag på finansiell frihet med betoning på finansiell. Jag strävade efter större inkomster, högre lön, mer, mer.

Idag fokuserar jag på finansiell frihet med betoning på frihet vilket snarare innebär lägre omkostnader, färre behov, mindre kostym. Vinst och inkomst är fortfarande viktigt så klart men Jag prioriterar tid framför kronor. Detta genomsyrar alla våra ekonomiska beslut och får oss att hantera vår resurser på ett mer ansvarsfullt och medvetet sätt. Vi frågar oss alltid är detta värt x kr av vår frihet? Kronor som vi har slitit på jobbet för.

I en äldre version av mig själv så byggde min identitet till stor del på jobbet. Ett jobb som berättade väldigt lite om vem jag var eller vad jag ville. Ett jobb som egentligen mest handlade att försörja sig.

Idag bygger min identitet mer på det jag älskar att göra, intressen, min personlighet och vem jag strävar efter att bli. Idag strävar jag efter ett arbete som ligger i linje med mina värderingar, ett arbete som jag kan kultivera till en passion.

I en äldre version av mig själv tog jag inte min hälsa på största allvar. Jag insåg inte vikten av balans. Idag prioriterar jag mitt välmående som nummer ett, inga undantag. Utan en god hälsa är allt annat oviktigt. Jag strävar efter att skapa goda vanor som får mig att må bra. behövlig sömn, hälsosam kost, fysisk aktivitet- träning, läsa böcker för att stimulera hjärnan, lyssna på musik, goda relationer, kärlek och närhet.

En god hälsa är inget som skall förväxlas med ett nyårslöfte. En god hälsa är inget mål utan en grundläggande förutsättning. En pågående process.

Jag strävar inte efter att vara perfekt. Jag strävar efter att vara den bästa versionen av mig själv. Jag strävar efter en ljusare nyans av livet.

Annonser

Saker

”We want it, we need it, must have the precious” säger Gollum i Sagan om ringen. Vilket också är en spegelbild av vår nutida relation till ägodelar. Precis som en narkoman har ett beroende av droger har många av oss uppenbarligen ett beroende av att köpa och äga saker.

En bra relation bygger på ömsesidighet, att ge och ta. Har vi samma relation till våra saker?

Kanske behöver vi fråga oss själva vad det faktiska värdet är på våra saker, inte monetärt värde utan vilket genuint värde tillför dina saker, fyller de ett syfte? Gör de dig genuint lyckligare?

När en missbrukare slutar använda droger hyllar vi hen men när en missbrukare slutar konsumera står vi som frågetecken.

Konsumtion är dock inte problemet utan snarare impulsiv konsumtion, omedveten konsumtion. Den får oss att förlora kontrollen och vi söker argument för att rättfärdiga våra köp. Men till vilken kostnad? När vi agerar impulsivt får något annat stå tillbaka. När vi fokuserar vår energi, tid och resurser på något tar vi samtidigt detsamma från något annat. Något viktigare.

Vi bombas av reklam från alla håll och kanter, var vi än är så möts vi av budskap som säger att du behöver det, köp detta, av detta blir ditt liv bättre, du blir bättre, detta behöver du för att passa in.

Utan att tänka på det blir vi påverkade och mer eller mindre lurade av psykologin bakom budskapen.

Vi tar köpbeslutet utifrån hur mycket pengar (hur mycket vi kan låna) vi har och vad marknaden erbjuder, inte utifrån ditt grundläggande behov. Ett grundläggande behov som till exempel skulle kunna vara att förbättra den fysiska hälsan. Från vilket vi tenderar att starta genom att prioritera all utrustning, senaste träningskläderna, pulsklockor osv som vi behöver för att lösa detta behov istället för att bara ge sig ut och träna.

Vi betalar för saker som vi inte behöver. Vi inser inte att alla saker vi köper gör oss mindre och mindre fria och vi knyter oss hårdare och hårdare till ett beroende av mer.

När vi köper saker tenderar vi att bli mer medvetna om vad vi inte har, vi börjar jämföra oss mer intensivt och skapar ett begär efter mer.

Jag kan se en koppling mellan antal saker och stressnivån i mitt liv. Ett psykiskt och fysiskt rum med mindre saker, mindre klotter, mindre distraktion är mer rogivande för mig och får mig att fokusera lättare.

Är vi konsumenter eller är vi samlare? Extrema samlare, så kallade hoarders, lägger allt fokus på en typ av sak medan vi andra samlar lite av allt. Kanske är vi är alla mer eller mindre hoarders – bara något mer eller mindre organiserade.

Ibland måste vi bara våga släppa taget om saker, det som tillförde värde igår behöver inte göra det idag. För att citera Tyler Duran i filmen Fight club ” The things you used to own, now they own you”

Vi är väl insatta i vad vi köper men dessvärre mindre insatta i hur våra saker som vi köper påverkar vår miljö och andra människor. Det är människor som tillverkar våra billiga saker. De människor som tar hand om våra billiga saker när vi inte längre vill ha dom, När vi slänger dem för nästa modell, för det senaste. När vi fyndar får någon människa betala med sitt liv som insats. När vi fyndar får vår planet betala med sina begränsade resurser som insats.

Rekommenderar er att se dokumentären ”True cost” – finns på Netlix för att få en förståelse för vilket pris vi betalar när vi konsumerar och de skrämmande konsekvenserna av ”fast fashion”

När jag går in i en butik idag utan ett tydligt syfte fylls jag av en olustig känsla vilket får mig att tänka efter. Jag är mer medveten och köper bara de saker som tillför värde, fyller ett syfte eller gör mig genuint lyckligare. Det saker jag köper är av bättre kvalitet vilket kostar lite mer initialt men är en billigare lösning långsiktigt både för mig och vår miljö eftersom bättre kvalitet tenderar att hålla längre. De få saker jag äger är mina favoriter. Jag prioriterar upplevelser framför fysiska saker.

Vill du förenkla ditt liv, börja då med små steg. Anta en utmaning om att donera, sälja, slänga en eller två saker varje dag under en månad. Börja till exempel med garderoben.

Ni som vill anta en lite mer radikal utmaning kan packa ner allt ni äger i lådor som om ni skulle flytta för att sedan bara packa upp det ni behöver, när ni behöver det. Ni kommer inse att det är mycket saker som inte inte kommer att sakna. Mycket som ni inte kommer att packa upp.

För vad har saker för värde egentligen? Hur mycket saker behöver vi för att vara nöjda?

En bonus till er som har barn. Läs nedan artikel om varför barn mår bra av färre saker. http://thinkaboutnow.com/2017/05/why-kids-benefit-from-fewer-toys/