Investeringsstrategi

Våra investeringar består till stor del av aktier och vår investeringsstrategi bygger på ett långsiktigt ägande. Detta innebär att vi köper och behåller våra andelar under en längre tid. Undantag för vissa större avvikelser från de regler vi satte upp när vi investerade. Regler gällande olika nyckeltal, hur bolaget skall prestera och verka. Det kan också vara till exempel att ett innehav har ökat så pass mycket i värde att det utgör en för stor del av portföljen och

därmed ökar risken. Under 2016 sålde vi en liten del av ett av våra bolag av just den anledningen. Rättare sagt vi tog hem en liten vinst efter 42 % uppgång under knappt ett år. Notera att vi endast tog hem vinsten, vi sålde således inte av innehavet utan justerade innehavet enligt våra regler.

Genom att investera på lång sikt minimerar vi risken samtidigt som vi inte behöver vara lika aktiva som vid en kortare placeringshorisont där vikten av att köpa vid rätt tidpunkt väger allt tyngre.

Vi äger idag aktier i 16 st svenska & utländska bolag.

För er som är nya i ämnet så finns det några grundläggande regler som kan vara bra att förhålla sig till när man investerar i aktier

 • Sätt mål med ditt sparande. Vad sparar du till? När behöver du pengarna? – det avgör riskstrategi

 • Viktigast av allt är att börja spara och investera. Sträva efter att spara och investera ca 10 % av din lön. Det är ett bra riktmärke. Ju mer desto bättre så klart.

 • Förstå vad du köper. Oftast kan du med fördel gräva där du står, vilka tjänster, produkter kommer du i kontakt med i din vardag? Du kanske jobbar på ett bolag som du tror på? Det är viktigt att veta vilket värde bolaget skapar som du investerar i.

 • Investera långsiktigt för att öka möjligheterna till bättre avkastning och minimera risken. (I vårt fall 10-15 år)

 • Håll dig informerad kring dina bolag. Det innebär inte att du skall läsa Dagens industri varje dag utan det räcker med någon gång i månaden eller per kvartal och kolla om något speciellt har hänt.

 • Spara regelbudet, köp lite varje månad eller varje kvartal. Då behöver du inte tänka på att tajma marknaden. I och med dagens låga courtage (avgifter vid köp) kan du köpa för så låga summor som till exempel 100 kr per tillfälle. Att köpa aktier är alltså inte likställt med stort kapitalbehov som många kanske tror.

 • Sprid riskerna genom att investera i flera bolag, branscher och marknader.

Vår investeringsprocess består av 3 steg som alla behöver passeras innan vi trycker på köp-knappen.

1. Investeringsstrategi & grundläggande regler enligt ovan

2. Screening av bolag genom Fundamental analys

3. Teknisk analys & summa

Vår (1) investeringsstrategibygger på ovan grundläggande regler men utöver dessa har vi lagt till följande:

 • Fokusera mindre på macro och mer på micro vilket innebär att vi inte fokuserar lika mycket på vad som händer generellt i världen utan mer på våra enskilda bolag. Givetvis har en vi hyfsad koll på macro och hur marknader går generellt men inget vi kollar på i detalj.

 • Exponering mot flera valutor, alltså investerar vi även i utländska bolag. Majoriteten av våra innehav är dock svenska bolag.

 • Analysera bolaget innan vi köper. Vi använder oss av ett antal frågor och nyckeltal. Första frågan är förstås ”Förstår du vad du köper?” Jag kommer att redovisa dessa frågor och nyckeltal separat längre ned.

 • Se till att alltid vara likvid. Om börsen intar en generell nedgång brukar även bra bolag åka med ner vilket kan innebära ”REA” och en möjlighet att investera med rabatt.

 • Återinvestera utdelningen. Så länge vi har inkomster från förvärvsarbete så återinvesterar vi utdelningen som vi får utbetalt från varje bolag, varje år.

 • Fördela vikten jämnt i portföljen. Vilket i vårt fall innebär att varje bolag motsvarar ca 5-7 % av den totala portföljen.

 • Smarta investeringar genom att sträva efter att investera i samhällsnyttiga och samhällsbyggande bolag. Vi investerar till exempel inte i Tobak, Alkohol, vapenindustri osv.

 • Vi bygger större delen av portföljen på stabila bolag med god historik och ljusa framtidsutsikter. För att hitta dessa stabila bolag använder vi oss av fundamental analys som jag presenterar längre ner. Av dessa stabila bolag får det gärna vara några investmentbolag för att ytterligare sprida risken. Till det kryddar vi med ett antal intressanta tillväxtbolag.

(2) Fundamental analys – Nyckeltal och frågor vid screening.

Innan vi väljer att investera i ett bolag utför vi en screening (sondering) av en specifik lista på börsen ex, Large cap (Listan för de största bolagen på börsen) om vi är ute efter större och mer etablerade bolag. Vid denna sondering använder vi oss utav fundamental analys som bygger på ett antal nyckeltal & frågor för att hitta vad vi tror är ett bra bolag. Nyckeltalen och frågorna har ett samband och därmed presenterar jag dom därefter enligt nedan.

 • Inledningsvis, Vad är det för bolag? tillväxtbolag? Förstår du vad dom gör? Tycker du bolaget verkar intressant?

 • Enkel affärsmodell. Förstår du affärsmodellen? hur tjänar bolaget pengar? Hur ser konkurrensen ut? Är bolaget konjunkturkänsligt? Den viktigaste frågan av dom alla, Kan en idiot leda bolaget och ändå lyckas?

 • Kan bolaget rida på en trend? Kanske har bolaget skapat en trend?

 • Är det ett kvalitetsbolag?vilket vi kan utforska genom att ställa frågorna: Har bolaget mycket skulder? Om dom har det, skall dom i så fall ha så mycket skulder? Finns det bakomliggande tillgångar? Hur säkert kan dessa tillgångar genarera intäkter? Vad kostar tillgångarna? (räntor osv) Har bolaget stor kassa? (bra i dåliga tider) Äger ledningen aktier i bolaget? (detta kallas pilotskolan)

 • Positivt kassaflöde. Har bolaget tillräckligt med pengar för att dela ut till aktieägarna, betala fakturor och investera.

 • God utdelningsandel gärna 40-50 % av vinsten. (Delen av vinsten som bolaget delar ut till sina aktieägare)

 • God utdelningstillväxt gärna 5-10 %/år

 • Vinst och omsättningstillväxt, 10-15 %/år. Växer bolaget organiskt? eller genom förvärv? kanske genom båda? Vi undviker gärna bolag som endast växer via förvärv (Alltså genom att köpa andra bolag och på så sätt växer bolaget)

 • Direktavkastning 3-6 % En hög direktavkastning i relation till historiken kan i vissa fall tyda på en rimlig värdering

 • P/B tal(Priset på aktien/eget kapital per aktie) Detta nyckeltal visar hur bolaget är värderat i relation till balansräkningen. Vi använder detta mest för att få en uppfattning om bolaget är någorlunda värderat. Ett lågt P/B tal kan vara ett tecken på undervärdet. Det finns dock fallgropar ex, konsultbolag där det är svårt att värdera tillgångar i form av personal.

 • P/E (Priset på aktien/vinsten per aktie) Är bolaget rimligt värderat i förhållande till vinsten? eller vinsttillväxten. Börsen är just nu som helhet värdet runt P/E 20, vilket är en hög värdering. Tillväxtbolag brukar ha ett högre P/E tal på grund av framtida förväntningar. Ett lågt P/E tal kan tyda på undervärdet.

För att få fram alla nyckeltal om bolaget så använder vi oss av Börsdata

När den fundamentala analysen är utförd och vi har en kandidat eller flera som fått flera ok på ovan frågor går vi vidare i processen för att titta lite mer tekniskt på aktien. Det är nämligen skillnad på att analysera ett bolag och analysera en aktie.

(3) Analys av aktien (tekniksanalys) & summa

Analys av en aktie handlar mer om börspsykologi. Huruvida aktien rör sig och om den befinner sig i en positiv eller negativ trend. Notera att detta steg är mindre viktig om man är långsiktig utan är mer en indikator om det är rätt läge att gå in i bolaget eller i börsen i helhet. Vi använder oss utav primär trenden MA 200 som visar glidande medelvärde under de senaste 200 dagarna. Vi säkerställer att bolaget inte är en långvarig negativ trend utan i positiv. Om Börsen har momentum eller inte. Vi kan också använda oss av andra indikatorer som konjunkturbarometer som indikerar vilket stämningslige ekonomin är i och då kan man med fördel köpa i lågkonjuktur då aktier tendrar att gå ner i pris. En sådan barometer kan hitta till exempel hitta på ekonomifakta.se. Just ni känns det som vi är när en topp. En annan indikator är arbetslösheten vilket vi med fördel kan vara full-investerade i tider då den faller.

Avslutningsvis avgör vi hur stor summa vi skall investera i bolaget.

När alla steg är ok loggar vi in på Avanza och lägger en order. Om du är intresserad av att starta ett konto på Avanza för att börja spara & investera så gör du det här

För oss är vinsten och utdelningen i bolaget det viktigaste. Att bolaget kan fortsätta och dela ut pengar till aktieägarna över tid är en trygghet som innebär att vi inte behöver vara ständigt aktiva och övervaka våra investeringar. Givetvis är värdeökningen av aktien viktigt för att skapa god avkastning över tid men det är utdelningsandelen och utdelningstillväxten som är avgörande för våra strategi.

Du har jobbat hårt för att tjäna din pengar så se till att pengarna jobbar hårt för dig.