Aktieportföljen del 7

Del 7 av 7 och därmed sista i en serie inlägg där jag kortfattat presenterar vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. I detta inlägg fokuserar vi ett investmentbolag och därtill ett underliggande telekombolag.

Hur vår investeringsstrategi ser ut och vilken analysmetod vi använder kan ni läsa här, vår investeringsstrategi

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, åsikter och antaganden och skall inte ses som köprekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat

Kort om Kinnevik

Tror inte att Kinnevik egentligen behöver någon större presentation för er som är intresserade av svenskt näringsliv. Kinnevik är ett investmentbolag som grundandes 1936 av bland annat familjen Stenbeck. Med rötterna i järn, pappers och träindustrin, därefter telekom, media och ny teknik. Idag är Kinnevik fokuserad på den digitala konsumentmarknaden med ca 30 bolag i portföljen och ett portföljvärde runt 310 miljarder kr. Genom portföljbolagen har Kinnevik verksamhet i ca 80 länder och totalt ca 80 000 anställda. De mest välkända bolagen är Millicom, Tele2, Zalando, MTG.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden

Kinnevik är ett välkänt investmentbolag med många framgångar bakom sig. Kinneviks track record visar på duktig ledning. Jag gillar Kinnevik profil med fokus på digitala bolag och deras kultur kring att utmana branschen. Kinnevik står inte still och riskerar inte att fastna i gamla hjulspår. Bolaget handlas till en subtansrabatt och har en god utdelningshistorik.

Genomsnittlig årlig totalavkastning om 16 % vilket ligger i linje med bolaget finansiella mål. Dock är historiken är ingen garanti för framtiden men visar på goda möjligheter till fortsatta goda resultat. Kinnevik har goda finansiell ställning med låg belåning vilket också är tryckt för fortsatt tillväxt.

Kort om Tele2

Telekombolaget Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck som som även spelade en stor roll inom investmentbolaget Kinnevik under 1990 talet och in på 2000 talet. Tele2 har alltid varit en utmanare och var det bolaget som utmanade det statliga televerket och monopolet på telekommarknaden i Sverige under 1990 talet.

Idag är Tele2 den näst största operatören för såväl privat som för företag.

Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder. Har även 17 miljoner kunder i nio länder och drygt 6000 anställda.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden

Tele2 är ett konjunkturstabilt bolag, telefoni och uppkoppling behöver vi i alla väder numera. Tele2`s utdelning och goda utdelningspolicy faller väl in i vår strategi. Jag tror inte Tele2 kommer att vara någon direkt tillväxtmaskin framgent utan mer den stabila kassakon med bra kassaflöden. Telekommarknaden är en hårt konkurrensutsatt marknad och marginalerna stagnerar från historiskt väldigt höga nivåer. Investeringsbehovet (Capex) är också på höga nivåer vilket är en utmaning för lönsamheten. Men jag tror på att Tele2`s ledning har förmåga att skapa värde och fortsätta göra aktieägarna nöja genom att dela ut stora delar av vinsten samtidigt som det finns kapital till att investera.

Där till finns det ett område som skulle kunna bidra med en starkare tillväxt och det är IoT (Internet of things) vilket bygger på att fler och fler prylar kopplas upp mot nätet och därmed är i behov data.