Aktieportföljen del 6

Del 6 av 7 av en serie inlägg där jag kortfattat presenterar vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. I detta inlägg fokuserar vi på fastighetsbranschen.

Hur vår investeringsstrategi ser ut och vilken analysmetod vi använder kan ni läsa här, vår investeringsstrategi

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, åsikter och antaganden och skall inte ses som köp rekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat

Kort om Castellum

Castellum är ett av de störst börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett fastighetsvärde på drygt 75 miljarder kr och ett börsvärde på ca 35 miljarder kr. Castellum grundades i början av 1990 talet i spåren av fastighetskrisen och börsnoterades år 1997 då med ett fastighetsvärde runt 10 miljarder. Beståndet utgörs till stor del av kontor och en liten del butikslokaler. Verksamheten är koncentrerad till attraktiva tillväxtområden i Sverige och Danmark med ca 400 medarbetare. Bolaget affärside är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet inom respektive tillväxtområde genom nya investeringar, ombyggnation och förvärv.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden?

Castellum är ett stabilt bolag som har presterat bra över tid och utsikten ser fortsatt god ut. Bolagets mål är att växa förvaltningsresultatet med 10 % per år vilket är tufft mål men vi kan säkert räkna med 7 % i vilket också är den avkastning man kan förvänta sig över tid från Castellum.

Utdelningshistoriken är en av de bästa på börsen, utdelningen har höjts sedan börsnotering 1997 och den årliga utdelningstillväxten har varit 6,5 %

Castellum har ca 6000 st kommersiella kontrakt i sin fastighetsportfölj med kunder främst inom svenskt näringsliv där den enskilt största kunden utgör ca 2 % av portföljen vilket ger bra riskspridning.

Det råder god efterfrågan på kontorslokaler och Castellum har god position för att fortsätta rida på detta behov. Castellum är ett av våra basinnehav.

Kort om Hemfosa

Hemfosa grundades 2009 och är inriktade på samhällsfastigheter. Idag är Hemfosa den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i Sverige med drygt 60 medarbetare. Kunderna är vård, skola, rättsväsendet och myndigheter. Hemfosa verkar på marknaderna Sverige, Norge och Finland där Sverige utgör huvudmarknaden. Bolagets totala fastighetsbestånd har ett värde runt 34 miljarder.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden?

Hemfosa har en intressant inriktning mot samhällsfastigheter som är ett behov som finns i många städer och kommer förmodligen att finnas i stor utsträckning även i framtiden. Kontrakten med kunderna är ofta långa och därmed är intäkterna stabila och bolaget blir mindre konjunkturkänsligt. Som aktieägare får man ta del av en god utdelning på 4,4 kr dagens dato vilket är runt 4 % Utdelningsandelen är relativt låg runt 21 % vilket ger goda förutsättningar för att höjda utdelningarna framöver. Bolaget har även ett mål att ha en låg skuldsättning vilket är positiv för att kunna växa stabilt över tid. Vi är långsiktiga i Hemfosa och tror på idéen och ledningen.