Aktieportföljen del 5

Del 5 av 7 i en serie inlägg där jag kortfattat presenterar vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. I detta inlägg fokuserar vi på dagligvaruhandeln.

Hur vår investeringsstrategi ser ut och vilken analysmetod vi använder kan ni läsa här, vår investeringsstrategi

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, åsikter och antaganden och skall inte ses som köp-rekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat

Kort om Axfood

Axfood är en stor aktör inom dagligvaruhandeln, nästa störst efter ICA. I koncernen ingår kedjor som Willys, Hemköp samt e-handelsbolagen Mat.se, middagsfrid. Grossisten Dagab ingår också och sköter sortimentsutvecklingen, logistik och inköp. Det sker även samverkan med egenägda butiker som Tempo, handlarn och direkten. Axfood bilades år 2000 och har

idag 263 egna butiker och runt 1000 samverkande butiker. En marknadsandel på ca 21 % av den svenska dagligvaruhandeln. Huvudägare är Axel Johnson AB. Omsätter ca 4,3 miljarder och runt 9000 anställda.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden

Axfood är ett konjukturstabilt bolag som bra kassaflöde. Omsättning och vinst har stigit stadigt över tid. en rörelsemarginal på över 4 % vilket är bra inom denna bransch, bara ICA som har bättre och då är ICA bland de bättre i Europa.

Bolaget har en bra position för att ställa om till e-handel i och med att deras logistik och inköp är centralstyrd och kan jobba med en omnikanal (knyta ihop fysiska butiker med e-handeln). Axfood äger sina egna butiker till skillnad från ICA som är enskilda handlare.

Axfood har tagit en stark postion inom lågprissegementget och marknadsför svergie billigaste matkasse därtill är bolaget duktiga på att utveckla och sälja egna varumärken vilket är en av nycklarna tror jag till den fina marginalen.

Marknaden växer runt 2 % per år inkl prisökningar och Axfood växt 5 % 2016 vilket bör innebära att bolaget tar marknadsandelar.

Axfood har ett ambitiöst mål kring hållbarhet om att vara klimatneutrala år 2020 vilket innebär att bolaget måste minska sin miljöpåverkan med ca 75 % Jag tycker att Axfood verkar ha sunda tankar kring hållbarhet vilket blir en konkurrensfördel i långa loppet.

Axfood har en fin utdelningshistorik vilket är ett krav i vår investeringsstrategi.

Till dagens dato är aktien högt värderad men för ett långsiktigt ägande så tror jag Axfood kommer vara en stabil och god investering.

Kort om ICA

ICA grundades 1917 av Hakon Swenson med en ide om att låta enskilda handlare gå samman i inköpscentraler. ICA står just för Inköpscentralen. ICA har idag blivit en koncern med flera bolag som ICA Sverige, Rimi Batlic, Apoteket Hjärtat, ICA fastigheter, ICA banken och Hemtex. Idag finns ICA gruppen i 5 länder och har totalt ca 2103 butiker

Kärnan i gruppen utgörs av dagligvaruhandel då främst ICA Sverige som har en marknadsandel på ca 50 % och ca 1300 butiker som drivs av enskilda handlare .

ICA gruppen omsatte 2016 närmare 104 miljarder av dessa står ICA Sverige för ca 74 miljarder.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden

ICA är ett konjukturstabilt bolag med en dominerade marknadsandel på ca 50 %. Det är tufft att konkurrera med ett bolag som ICA inom dagligvaruhandel därav tror jag att kassaflödet kommer vara stabilt över tid men å andra sidan ingen stor tillväxt vilket så klart reflekterar i avkastning. Däremot så erbjuder ICA en fin utdelning, utdelningstillväxt och utdelningsandel. En fin utdelningspolicy helt enkelt.

Jag själv handlar på ICA och tycker om varumärket. Framtiden för daligvaruhandel är spännande men står inför flera utmaningar, bland annat omställning till e-handel. ICA är ett ett bra basinnehav.