Aktieportföljen del 4

Del 4 av 7 i en serie inlägg där jag kortfattat presenterar vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. I detta inlägg fokuserar vi på finansbranschen.

Hur vår investeringsstrategi ser ut och vilken analysmetod vi använder kan ni läsa här, vår investeringsstrategi

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, åsikter och antaganden och skall inte ses som köprekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat

Kort om Handelsbanken

Handelsbanken grundades år 1871 har idag runt 12 000 medarbetare. Verksamma i över 20 länder. Fokus ligger på länderna Sverige, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna. I dessa länderna har man ett rikstäckande kontorsnät och jobbar utefter en decentraliserad modell där varje enskilt kontor sköter beslut mot kund. Sverige är den största marknaden.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden

Förutom Handelsbankens fina nyckeltal och historik över tid så gillar jag deras decentraliserade modell hur varje kontor tar beslut på så sätt kommer närmare kunden. Sen kan man diskutera hur detta skall översättas till en digitalmiljö framöver. Handelsbanken har en stark finansiell ställning med god lönsamhet och låg kredit risk. En av de mest lönsamma i Europa faktiskt.

Bankens utdelningstillväxt och utdelningsandel faller väl in vår strategi. En god direktavkastning runt 4 % dagens dato. Jag tror att det fortsatt kommer finnans ett stort behov av finansiering även i framtiden.

Kort om Swedbank

Swedbank är Sveriges största bank för privatpersoner med 4 miljoner bankkunder i Sverige. Banken har verksamhet i Sverige, Estland, Lettland och Litauen med totalt 7 miljoner kunder.

Bankens historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1820 då första sparbanken bildades i Göteborg. Idag har Swedbank runt 14 000 medarbetare.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden

Swedbank har ett starkt fäste hos privatpersoner i Sverige. Det tillsammans med god kapitalisering utgör en gro grund för fortsatt utveckling. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och bidrar så klart till utvecklingen.

Utifrån kassaflöde och utdelningspolicy, en direktavkastning runt 6 % så ser Swedbank väldigt bra ut och ett fint basinnehav som vi fortsatt kommer äga.