Aktieportföljen del 3

Del 3 av 7 i en serie inlägg där jag väldigt kortfattat presenterar vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. I detta inlägg fokuserar vi på byggbranschen.

Hur vår investeringsstrategi ser ut och vilken analysmetod vi använder kan ni läsa här, vår investeringsstrategi

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, egna åsikter och antaganden och skall inte ses som köprekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat

Kort om Skanska

Skanska är ett av världens största byggbolag med drygt 43 000 anställda världen över. Omsätter ca 150 miljarder. Grundades år 1887 i Malmö och finns idag i tio länder i Europa samt verksamhet i USA. Skanska är ett av de ledande byggbolagen i Sverige med en stabil marknadsandel och erbjuder tjänster kring byggentreprenad, bygg & anläggning, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och projektutveckling.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden?

Skanska har visat prov på god förmåga att leverera bra resultat och värdeutveckling. Förutom fina nyckeltal så har Skanska tagit en stark position för framtiden då behovet av bygg, infrastruktur, fastighet och bostadsutveckling växer. Ur risksynpunkt har Skanska även där en bra position, då de verkar globalt och har bland annat etablerat sig som en stor spelare i USA. Skanska har en ok utdelningshistorik med god direktavkastning och utdelningsandel vilket ligger i linje med vår strategi.

Kort om Serneke

Serneke är ett expansivt entreprenadbolag verksamma inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget grundades 2002 av Ola Serneke som också är ägare och VD för bolaget. Idag är Serneke ett av Sverige största byggbolag med fler än 900 medarbetare och omsätter närmare 4 miljarder.

Varför har vi investerat och vad tror vi om framtiden?

Serneke är offensivt och nytänkande vilket också visar sig i deras siffror. Sedan starten 2002 har bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på ca 50 % vilket är imponerade. Bolaget har tagit en plats bland de största i Sverige och ligger bakom projekt som Karlstaden, en ny stadsdel i Göteborg. Serneke har en duktig ledning med Ola Serneke som VD, som vågar utmana en traditionell bransch. Jag tror att rådande trend i bygg och infrastruktur tillsammans med bolagets kultur utgör goda chanser att vara fortsatt framgångsrika i framtiden. Bolaget har till exempel förvärvat Säve flygplats i Göteborg vilket ger goda exploateringsmöjligheter.

Detta är ett bolag som vi ser som ett tillväxt-case.