Aktieportföljen del 2

Del 2 av 7 i serie inlägg där jag kort presenterar vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. Denna gång är det Atlas Copco, E work och Investor AB.

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, åsikter och antaganden och skall inte ses som köprekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat.

Kort om Atlas Copco

Atlas Copco AB är en global leverantör av kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem. Bolaget är indelat i fyra affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv -och bergbrytningsteknik samt bygg -och anläggningsteknik. Bolaget är marknadsledande i majoriteten av affärsområdena.

Affärsmodellen bygger på tillverkning (stor del läggs på underleverantörer vilket minskar kapitalbindning), försäljning och eftermarknad på det som sålts vilket genererar stadiga kassaflöden. Atlas har verksamhet i ca 90 länder och kunder i 180 länder.

Det är ett innovativt bolag med ca 3 400 aktiva patent. Atlas största ägare på 22 % är investmentbolaget Investor AB.

Aktien är noterad på Large Cap Stockholmsbörsen.

Varför har vi investerat & vad tror vi om framtiden

Atlas är ett så kallat kvalitetsbolag, vilket brukar innebära att man har en solid balansräkning och har levererat goda resultat över tid. Bolaget har inte sänkt sin utdelning på 32 år, både utdelningstillväxten och utdelningsandelen har varit god över denna period vilket en av anledningarna till att vi har investerat. Förutom det så har Atlas en god avkastning på det egna kapitalet och en god rörelsemarginal vilket grundar för stabilitet i både bättre och sämre tider.

Ledningen har ett gott renommé och bolaget har en stark och långsiktig huvudägare i form av investmentbolaget Investor AB.

Detta är inte ett bolag som vi har några direkta emotionella kopplingar till och inte heller någon insikt i branschen utan här har management och siffror varit avgörande.

Historiken är inte en garanti för framtida resultat brukar man säga, men det känns ändå rätt tryggt med vad Atlas har lyckats åstadkomma. Vi tror att behovet av deras tekniker kommer att finns kvar långt framöver och i och med deras globala närvaro samt starka innovativa förmåga har de en god grund för att fortsätta leverera.

Kort om Ework

Ework är en konsultmäklare specialiserad på IT, Telekom, teknik och verksamhetsutveckling. De agerar marknadsplats för konsulter, man kan säga att de förmedlar konsulter och kopplar ihop dem med medel och storbolagens behov av kompetens. Konsulterna är inte anställda av Ework utan ingår i deras nätverk Affärsidén är att ta vara på all kompetens i marknaden och för det tar Ework en avgift. Bolaget har verksamhet i alla nordiska länder, Sverige är dock i särklass den största marknaden än så länge.

Ework har ramavtal med drygt 100 företag i Norden och har omkring 5000 konsulter i uppdrag.

Aktien är noterad på Smal Cap Stockholmsbörsen

Varför har vi investerat & vad tror vi om framtiden

Efterfrågan av kompetens och duktiga konsulter är stor vilket bådar gott för Ework som har tagit en stabil position i just konsultförmedlar-branschen.

Ework har en god direktavkastning på närmare 4 % som vi uppskattar och det faller väl in i vår utdelningsstrategi

Bolaget har en stark balansräkning och låga kostnader vilket räddar den relativt låga marginalen och ger möjlighet att fortsätta dela ut pengar. Det skulle också innebära att de kan få bra effekt vid en ökad tillväxt i Norden.

Förutom att Ework är ett spännande och nytänkande bolag så tror vi att behovet av kompetens kommer att fortsätta och det finns inga tvivel om att affärsmodellen är hållbar, men däremot så är marginalerna relativt små vilket gör bolaget lite känsligare i sämre tider. Å andra så finns det en fin skalbarhet och därmed en hävstång i affärsmodellen. Vi tror att trenden går mer mot att vi i framtiden kommer agera mer som konsulter och därmed har vi en fortsatt tro på Ework

Kort om Investor

De flesta har säkert hört om eller känner till det svenska investmentbolaget Investor AB som grundades av Wallenberg-familjen år 1916. Idag har Investor ca 87 anställda som är fördelade på tre kontor i Stockholm, New York och Palo Alto. Bolaget är i huvudsak fokuserat på svenska storbolag. Verksamheten är indelad i två affärsområden: kärninvesteringar och finansiella investeringar. Kärninvesteringar är globalt noterade bolag med majoritetsägda dotterbolag och långsiktig investeringshorisont. Dessa bolag är ABB, Astra Zenca, Atlas Copco, Elextrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä samt de operativa investeringarna Mölnlycke Health care (engångsprodukter för sårbehandling) Permobil (eldrivna rullstolar), Aleris (vård och sjukvårdstjänster) Grand Hotel (Hotell i Stockholm) och Vectura (fastighetsförvaltning)
Finansiella investeringar: Investeringar i EQT:s fonder, samt partnerägda innehav 3 Skandinavien, Memira, Tobii, Newron

Varför har vi investerat & vad tror vi om framtiden

Till att börja med så gillar vi konceptet investmentbolag med både noterade och onoterade bolag då det fungerar lite som en fond med flera olika investeringar som därmed sprider risken i investeringen. Investor som bolag har en lång och spännande historia men framför allt många år av goda resultat vilket blir ett kvitto för deras kvalitet. Direktavkastningen är helt ok runt 3 % men viktigast är deras pålitlighet när det kommer till utdelningar där Investor inte har sänkt utdelningen på väldigt många år utan istället strävar efter att dela ut mer varje år. Investor handlas även till substansrabatt vilket innebär att du köpet innehaven i bolaget till en rabatt alltså till lägre pris än om du skulle köpt aktier i bolagen direkt utan att gå via Investor.

Vi tror att framtiden för Investor ser ljus ut så länge de fortsätter att utveckla och bidra med kompetens och kapital till deras bolag så kommer de att fortsatt växa och må bra.

Fördelen med just investmentbolag är de inte är helt låsta till en viss affärsidé utan kan följa med utvecklingen och investera i nya spännande framtidsbolag vilket jag tror är det som gör att Investor är en investering för framtiden. Det i kombination med skickliga medarbetare och förmåga att bygga och utveckla boalg.