Aktieportföljen del 1

Jag kommer i en serie inlägg kort presentera vår investeringsportfölj och varför vi har valt att investera i just dessa bolag. Först ut i del 1 av 7 är H&M, Acando och Tomra.

Notera att inläggen är baserade på en hybrid av fakta, åsikter och antaganden och skall inte ses som köprekomendationer utan snarare inspiration. Du skall alltid göra din egen analys innan du investerar och tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat.

Kort om H&M:

De flesta känner nog till H&M eller Hennes & Maurits som är ett av världens ledande modeföretag med varumärken som H&M, COS, Weekday, Cheap Monday, Monki och & Other Stories. Bolaget startades i Västerås 1947 av familjen Person som äger större delen av bolaget och har idag ca 4300 butiker på 63 Markander. E-handel finns på 23 marknader.

H&M´s idé är att göra hållbart mode av god kvalitet tillgängligt för så många som möjligt.

Idag har H&M cirka 161 000 st anställda världen över och omsatte 223 miljarder sek under 2016. Aktien är noterad på Large cap Stockholmsbörsen.

Här kan ni botanisera i kuriosa kring bolagets historia. https://about.hm.com/sv/about-us/history.html

Varför har vi investerat & vad tror vi om framtiden

Vi valde att investera i H&M av tre anledningar;

Deras historiskt imponerade lönsamhet och tillväxtutveckling.

H&M har en enkel affärside – Mode tillgängligt för alla.

Men främsta anledningen är för deras utdelningspolicy – H&M har inte sänkt utdelningen på 43 år och delar ut en stor del av vinsten varje år till aktieägarna. Utdelningstillväxten har i snitt varit 16 % mellan åren 1995 – 2016. I skrivande stund är direktavkastningen 4,2 %

Utmaningen för H&M som jag ser det är omställningen från butikshandel till E-handel. H&M har ett väl etablerat butiksnät och har varit duktiga på att utveckla detta men konsumtionsmönstren ändras allt snabbare och E-handeln tar över mer och mer. Idag är det inte bara antal butiker som är avgörande för att lyckas.

H&M sitter på en stor kassa och därmed goda förutsättningar till att fortsätta utveckla företaget och dela ut pengar till aktieägarna. H&M har en minst sagt imponerade tillväxtresa bakom sig och jag tror på fortsatt på bolaget, men jag ska också vara ärlig och erkänna att jag tror att det kommer att bli tufft för dom i framtiden. Försäljningen under de senaste åren har inte varit lika imponerade som tidigare och aktiekursen har tagit mycket stryk.

Aktien är en folkaktie och det skadar nog inte att ifrågasätta sitt eget motiv till innehavet. Har du valt att investera i H&M av stolthet och divisen ”H&M bör vi alla ha i vår portfölj” ? Eller för att du verkligen tror på bolaget framöver? Vi tror fortsatt på H&M men trenden bör vända realtivt snart för att inte börja överväga försäljning.

Kort om Acando:

Acando är ett it-konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med uppdragsgivaren skapa affärsnytta genom att effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Företaget är indelat i tre affärsområden: Management consulting, Enterprise solutions och Digital consulting och solutions. Kunderna är både globala och regionala i olika branscher.

Acando är strategisk partner med SAP och Microsoft och har 1800 anställda. Verksamhet i 5 länder: Sverige, Tyskland, Norge, Finlad, Storbritannien. Aktien är noterad på Mid cap Stockholmsbörsen.

Varför har vi investerat & vad tror vi om framtiden

Vi valde att investera i Acando för att vi tror på ett stor efterfrågan av konsulttjänster, framför allt inom digital transformation och ledarskap. Acando har en stark marknadsposition och god balasräkning.

Bolaget delar dessutom ut en god del av vinsten och utdelningstillväxten har varit positiv.

Sist men inte minst, Pilotskolan – Ledningen äger aktier i bolaget.

Konkurrensen mellan it-konsulterna är hård och marginalerna är utmanande men jag tror att Acando har en bra position och fördel att dom finns i flera länder och därmed kan följa sina kunder på ett annat sätt än många andra.

Behovet av it-konsulttjänster inom digitalisering, automation och ledarskap kommer fortsatt att vara stort och bolaget kan rida på denna trend.

Bolaget har en god kassa och jag tror att de fortsatt kommer dela ut en stor del av vinsten till aktieägarna.

Kort om Tomra:

Tomra grundades 1972 i Norge och bedriver idag verksamhet i 80 länder och har ca 2 500 anställda.

Bolaget är uppdelat i två affärsområden: Collection solution och Sorting solutions.

Collection är inriktade på pantmaskiner som du säkert har sätt på din närmsta livsmedelsbutik. Tomra är världsledande på pantmaskiner och har en väldigt stark marknadsposition. Bolaget har idag 74 000 pantmaskiner installerade runt om i världen.

Det andra affärsområdet, Sorting, inriktar sig mer på sorteringsmaskiner som förenklat används till att sortera bort material som avviker i färg, storlek, struktur, densitet och biometrisk karaktär. Sorting står för en mindre del av omsättningen men det område som står för störst tillväxt. Aktien är noterad på Olsobörsen.

Varför har vi investerat & Vad tror vi om framtiden

Fin lönsamhet och fördelaktig Inlåsningseffekt i affären, när du har köpt en maskin av Tomra så är du kund på väldigt lång sikt.

Starkare ägare i form av Latour Investment med Gustaf Douglas i spetsen.

En hållbar affärside och produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet är en global trend och ett måste för att bevara vår planet i ett någorlunda skick. Vi kommer att behöva återvinna allt mer.

Bolagets vallgrav, alltså fördel mot konkurrenter, är stor och det i kombination med kompetent ledning gör att jag tror på en positiv utveckling framöver.