Mitt bästa verktyg

Mitt absolut bästa verktyg är min ”commonplace”. Utan denna plattform skulle det vara betydligt svårare för mig att processa alla min idéer, tankar och fokusera på rätt saker.

Vad är då en commonplace?
Commonplace är en plattform för att spara, sortera och hantera anteckningar, idéer, mål, planer, strategier, listor med mera, egentligen allt som kan skrivas ner och har ett värde för dig idag eller i framtiden. En commonplace fungerar lite som ett extra minne och är ett stöd som bidrar till ökad hjärnkapacitet. Jag litar inte på mitt minne, det är bra men oftast kort. Genom att skriva ner alla idéer, tankar och to do`s som dyker upp när jag minst anar det, minimerar jag belastningen av mitt eget minne och därmed underlättar jag för hjärnan att fokusera. Jag kan också känna mig lugn med att jag inte går miste om allt som jag kommer på i stunden. Med en commonplace får du en bra översikt över dina anteckningar, idéer, tankar och mål.

Vad är en commonplace rent tekniskt? Du kanske känner till Evernote ? ett praktiskt verktyg för att hantera och arkivera anteckningar. Evernote skulle kunna användas som plattform för en commonplace. Jag använder mig av en applikation som heter Things som är användarvänlig och tydlig i sitt gränssnitt.

Min commonplace bygger på ett antal olika mappar som representerar ett område. Exempelvis Boklista därunder har jag listat alla böcker som jag vill läsa i framtiden eller Mål där under har jag undermappar för 2018, 2019 osv. Områdena uppdateras och förändras över tid i takt med med mina intressen och värderingar förändras.

För att skapa ett bra fungerande commonplace krävs tre typer av insatser.

  • Hitta en passande plattform för dig.

  • Skapa en vana att skriva ner alla idéer, tankar mm. Lita inte på minnet. Det gäller att skapa ett beteende där du tycker det är viktigt att ta vara på insikter, tankar, idéer för att vid ett senare tillfälle värdera dem.

  • Jobba kontinuerligt med din commonplace, förbättra och strukturera upp dina listor,projekt, to do`s osv.