VAD TÄNDER DU PÅ?

Jag kan ibland bli som mest inspirerad på dom mest oväntade sätt. Till exempel när jag var ute och promenerade häromdagen och fick se nedan väggmålning, kortsidan på en fastighet som blivit ett objekt för konst. Något tände till inom mig och fick mig att reflektera över hur ofta vi har en förbestämd bild över hur saker och ting är eller bör vara. Våra repetiva beteenden och vanor som existerar på grund av norm eller tradition och grundar sig i status, förväntningar och trender.

I detta fall en vanlig husvägg som vanligtvis visar sig från en ganska tråkig och intesägande sida men som nu blivit något mycket mer intressant. Det är inte själva målningen i sig som inspirerar mig utan snarare hur man i detta fall har vågat att tänka annorlunda och skapat något som bryter mot normen. Jag tycker det är underbart när någon/något bryter mot det traditionella och visar sig från en sida som du inte hade föreställt dig.

Detta är ett exempel på vardagliga intryck som kan inspirera mig och många gånger vara tändvätska till nya idéer. Givetvis processar vi intryck på olika sätt och vad som inspirerar mig kanske inte inspirerar dig. Däremot så tror jag att ”bli inspirerade och kreativ” som egenskap är något som vi kan träna på och därmed bli mer mottagliga för inspiration och medvetna om vad som gör oss kreativa.

Härlanda, En del av ett konstprojekt i Göteborg stad

Inte allt för sällan förknippas kreativitet med form och färg. För mig är kreativitet när man utmanar och vågar tänka annorlunda. Vilket du kan göra inom alla områden och situationer i livet. Vi ser det ofta i näringslivet . Ex, Uber, AirBNB, Netflix, för att bara nämna några välkända exempel på modeller där man tänker annorlunda.

Inom Gastronomin kan du utmana gästernas fördomar genom att servera något som tillsynes har en bestämd smakkategori. Du vet hur en jordgubbe smakar men säg att anrättningen skulle se ut som en jordgubbe men smaka som tomat.

Om du konsumerar Netflix så har du tillgång till en serie som heter Chef`s table där känd kock vid namn Grant Achatz experimenterar med smaker och fördomar. Väldigt intressant och för övrigt en väldigt bra serie om du gillar matlagning. Matlagningen är väl ett ganska tydligt och bra exempel hur du kan leka och inspireras av olika intryck för att sedan producera något nytt och utmanande.

Jag är övertygad om att vi kan utveckla vårt kreativa sinne genom att medvetet träna på att försätta oss i ett kreativt tillstånd. Detta tillstånd stimuleras av olika faktorer som variera från person till person. Nyckeln är att utforska vilka egenskaper hos just dig som bidrar till att du känner dig mer kreativ samt observera när och vad du oftast blir inspirerad av?

Jag har under en längre tid funderat på vilka egenskaper hos mig som är allra viktigast för att utveckla min kreativitet samt observerat vad det är som inspirerar mig och när jag är som mest inspirerad.

Jag har kommit fram till att jag skall bejaka min nyfikenhet, lekfullhet och målmedvetenhet.

Nyfikenhet för att ta tillvara på tillfredsställelsen som jag får av nya erfarenheter, upplevelser och spänningen som ligger i att upptäcka något nytt.

Lekfulhhet vilket försätter mig i ett flow, stimulerar hjärnan och förlöser kreativitet. Att leka har en bevisad positivt effekt på hjärnan.

Målmedvetenhet för att kunna placera mina idéer i ett sammanhang och konkretisera min idéer på ett strukturerat sätt.

Efter observationer har jag kommit fram till att jag är som mest inspirerad när jag är ute på promenad, lyssnar musik, läser böcker, lyssnar på poddar, när jag duschar, när jag sitter lugn och mediterar, i bilen, när jag redigerar film, under en utekväll med lite drinkar =)

När jag aktiverar ovan egenskaper i kombination med ovan aktiviter så är chansen stor att jag försätter mig i ett kreativt tillstånd och kan producera divergenta tankar. (Divergent =Tankar som går i olika riktningar, ex, fler unika lösningar på ett problem)

Min uppfattning är att kreativitet är omvänt korrelerat med trygghet samt ego, vilket betyder att desto längre ifrån bekvämlighetszonen du söker dig desto mer stimuleras du till kreativ aktivitet. Att gå utanför bekvämlighetszonen behöver nödvändigtvis inte innebära att du skall pressa dig till ditt yttersta eller kasta dig över dina största rädslor. Utan snarare att våga utmana dina fördomar och våga gå din egen väg, smått som stort. Att inte bry sig om vad andra skall tycka och tänka utan våga gå din egen väg. Ofta tar vi beslut utifrån vad andra skall tycka, vilka förväntningar som finns och vilken status det ger. Kreativitet och ego går inte att kombinera.

Varför inte använda vår kreativitet och applicera den på ett lekfullt sätt i vårt vardagliga liv genom att utmana vårt sätt att leva.

Jag läste ett intressant inlägg på en blogg. Det handlar om en familj med två barn som har sålt sitt hus och flyttat in i en husbil för att radikalt frigöra kapital till sin dröm om total frihet. Snacka om att våga gå sin egen väg. Detta är för mig inspirerade och kreativt. läs inlägget här. http://frihetskapital.blogspot.se

Det finns så många områden vi kan tänka annorlunda kring. Inget måste vara som det alltid har varit och inget måste vara som alla andra har det. Ta vara på all inspiration till förändring och våga vara kreativ i vardagen för att skapa ditt eget liv och bry dig inte om hur andra upplever dig/er.

Skepp o hoj!