MODELLEN FÖR EKONOMISK FRAMGÅNG

I förra inlägget berörde jag kostnader och vårt sätt att tänka kring kostnader för att lyckas hålla dom så låga som möjligt.

I detta inlägg kommer vi inte beröra kostnaden lika mycket utan fokusera mer på modell för ekonomisk framgång. Den är inte på något sätt något revolutionerade utan är en modell som dom flesta känner till men förvånansvärt få tillämpar fullt ut. I de flest fall är den outsourcad till en bank och tillämpas i liten skala.

Om vi börjar där vi sluta i förra inlägget. Vårt mål är att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Men för att kunna bära kostnader måste du ha en inkomst och den kommer för dom allra flesta från arbetsgivaren i form lön. 2015 var hushållens disponibla (netto) inkomst ca 200 000 kr per år

Vilket innebär att dina kostnader per år helst skall vara lägre än denna summa, gärna så pass mycket att du får en god marginal över. Marginal är en viktig del av modellen för ekonomisk framgång och skall förvaltas med den respekt den förtjänar med tanke på all tid du har spenderat på jobbet för att tjäna ihop den. Den del av marginalen som du sparar brukar man inom privatekonomi kalla för sparkvot (Sparande som procentuell andel av disponibel inkomst) Sedan 2008 har denna kvot ökat rejält i Sverige, förmodligen till stor del på grund av det osäkra finansiella läget som varit sedan finanskrisen 2008. Under 2015 sparades 8,2 % av den disponibla inkomsten. Vårt ränteklimat har givetvis främjat denna kvot också.

Vår sparkvot ligger idag på ca 30 % idag och vårt mål under 2017 är 40 % Vilket innebär att varje månad kan vi teoretiskt vara utan inkomst 0,8 månader. Detta kapital fördelas på lite olika typer av sparande, kommer gå in mer på det i senare inlägg. Vår relativt höga sparkvot kan vi uppnå genom låga kostnader och stabila inkomster som växer över tid. Ökningen behöver nödvändigtvis inte komma från löneförhöjning utan det kan även vara kapitalinkomst (ränta från investerat kapital) eller inkomster från annat arbete. Vår strävan är att skapa passiva inkomster. Vilket innebär att du initialt investerar tid i något som sedan genererar inkomster varje månad utan att du aktivt behöver byta tid mot pengar. Jag kommer skriva mer om just passiva inkomster i ett senare inlägg. Kapitalinkomst är en typ av passivinkomst och kan vara ränta från ditt sparkonto eller utdelning från ett aktiebolag.

Under 2016 ökade vår kapitalinkomst från vår aktieportfölj med 2 % per månad vilket är snittet för inflationsjusterad löneförhöjning i Sverige, årsvis.

Hur många inkomstVarifrån kommer din inkomst? Fick du löneförhöjning i år?

Nästa del av modellen är att sätta ditt kapital i arbete för att generera avkastning som sedan återinvesteras för att på nytt sättas i arbete. Detta kallas för ränta på ränta och är det åttonde underverket enligt Einstein.

Sista delen är tid, en långsiktig investeringshorisont kan minimera risker och skapa fantastiska värden. Tid och avkastning är starkt sammankopplade. Därför är barnspar så oerhört fördelaktigt. Du har tiden på din sida och behöver därmed inte investera några större summor för att ändå få fina resultat över tid.

” Alla kan bli miljonärer bara man inte har bråttom”

Modellen är alltså: Inkomst-kostnader =Marginal (ditt kapital) * avkastning (investeringstyp/risknivå) * tid (investeringshorisont) = ekonomisk framgång.

Det finns många olika alternativ för att sätta pengarna i arbete och generera avkastning. Du kan investera i bolag via börsen för att bli aktieägare. Du kan investera i råvaror (Guld, silver), fastigheter eller använda pengarna till att bygga ett eget bolag/projekt som över tid skapar avkastning. Du kan agera bank och låna ut pengar till andra och få betalt i ränta.

Ovan är bara ett axplock och givetvis får du anpassa investeringen efter storleken på ditt kapital och intresse. Fundera på vilket sätt du skulle kunna konvertera ditt intresse till en investering. Desto större intressera man har desto mer vetgirig är man och desto lättare är det att ta till sig information och kunskap.

Med det sagt vill jag bara understryka att du måste inte lägga ner flera timmar per dag för att bli en tillräckligt bra investerare och bygga ett förmögenhet över tid utan det räcker att lära sig grunderna för att sedan lära sig mer under resan. Det absolut viktigaste och avgörande för att hålla sig motiverad är att knyta sitt sparande och investerade till ett personligt mål.

”Med dagens teknik är investera lika lätt som att starta ett Facebook konto och du kan börja med ett litet kapital”

Vår investeringsstrategi har förändrats med tiden och kommer fortsätta att förändras i takt med ökad kunskapsnivå, erfarenhet och ett större kapital men modellen för ekonomisk framgång kommer vara densamma Sparat kapital * avkastning * tid.

Vår fördelning av tillgångsslag ser just nu ut enligt nedan

Jag kommer skriva mer om våra tillgångslag, vad vi investerar i och vilken strategi vi använder oss av i ett senare inlägg. Jag kommer också tipsa om hur man kan strukturera sitt sparande kapital beroende på vilken situation man lever i.

Investera behöver som sagt inte vara komplicerat. Ni kanske såg Malou efter tio häromdagen där Andra Farad som driver www.borshajen.nu gästade soffan. Andra Farad verkar vara en driven kvinna som redan i 16 års ålder börja intressera sig för aktier och investeringar. Hon är självlärd och vill nu hjälpa andra som är intresserade av att lära sig att investera.

Avslutningsvis vill jag tipsa om Unga Aktiesparare som är en ideell organisation vars syfte är att främja aktiesparande och utbilda unga i privatekonomi. www.ungaaktiesparare.se. Kolla in deras hemsida och bli medlem om du är intresserad av att lära dig mer om aktier och investeringar. Om du är äldre än 29 så kan du istället vända dig till www.aktiespararna.se