EKONOMISKT OBEROENDE

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi alla är en del av maskineriet och vår livstil bygger på konsumtion. Vårt sätt att se på framgång bygger ofta på vad vi har och inte så mycket på vilka vi är eller vad vi kan göra.

Vi tenderar att hela tiden rättfärdiga vår konsumtion och kostnader med alla möjliga argument.

Vi jobbar minst 40-50 timmar i veckan för att finansiera vår konsumtion och en fyra veckors semester på sommaren som ofta slutar i mer stress än vila.

Att bygga fina kök är mer aktuellt än någonsin samtidigt som vi spenderar allt mindre tid i köket och på matlagning. All denna konsumtion finansieras av tid på jobbet. Vi lånar helt enkelt tid av framtiden när konsumerar.

Jag och min sambo har bestämt oss för att vi vill äga vår tid och avgöra vad vi skall göra med våra 24 timmar. Tiden är vår mest värdefulla valuta och för att äga dina 24 timmar måste du bli ekonomiskt oberoende.

För bli ekonomiskt oberoende tror jag att du måste ändra ditt sätt att se på din ekonomi och därmed dina kostnader, konsumtion och beteenden. Framför allt observera och försöka förstå dina beteenden.

Du kan sätta upp massa fina mål i siffror om hur du skall nå en viss summa eller spara en viss andel av din lön, dessa mål måste du så klart också ha men det är inte dom som gör dig ekonomiskt oberoende. Det finns en anledning till att du inte är ekonomiskt oberoende idag. Våra beteenden är djupt rotade och vi måste gräva lite djupare för att förändra dom.

Våra kostnader är ett resultat av ett uplevt behov som grundar sig i ett beteende. Dessa beteenden och behov skapar vi själva. Oftast påverkas vi av yttre faktorer som media och omgivningen. Men de kan också komma från traditioner långt tillbaka, ”Så har vi alltid gjort”

Vi måste våga utforska och utmana dessa beteenden för att lyckas ta oss ut ur systemet och blir mer oberoende.

Vår strategi är att bli mindre beroende av en inkomstkälla och att inte bygga vår livstil på konsumtion och kostnader.

Vilket mer konkret innebär att vi strävar efter att skapa en diversifierad inkomstmodell för att minska risken samt fokusera på att vara en producent snarare än en konsument. Vår budget skall inte vara lika starkt kopplad till en och samma lön. I kombination med denna strategi strävar vi efter en hög sparkvot (andelen du sparar av din lön) under 2016 är vårt mål 25 % sparkvot. Denna kvot är ett resultat av låga fasta kostnader och minmal & smart konsumtion.

Om vi börjar med vår filosofi kring kostnader så är den att du alltid kan vrida och vända kostnaderna och på ett kreativt sätt hitta ett lägre eller i många fall kostnadsfritt alternativ. Dessa mindre eller större kostnadsbesparingar blir ackumulerat över tid mycket pengar som kan användas till att skapa andra värden som till exempel kan investeras för att skapa passiva inkomster.

Det gäller helt enkelt att granska dina kostnader med ett kritiskt öga och ställa dig frågan om du kan tänka annorlunda kring den specifika kostnaden och ändra ditt konsumtionsbeteende. Fundera på om du betalar för något som verkligen där ett viktigt behov?

Lite förenklat, om du tillexempel tränar på gym och varje månad betalar för ett medlemskap kan du istället utforska möjligheten att träna hemma med en online instruktör via någon youtube kanal. Eller hitta andra träningsformer som inte kostar pengar. Du kanske gillar den sociala faktorn med att träna, då kanske du kan träna med någon kompis på ett utomhusgym.

Detta är bara ett exempel men det är själva sättet att tänka och vara kreativ kring kostnaden och behovet som är poängen. Vår strategi kring kostnader innebär att vi måste våga utmana våra beteenden och tänka annorlunda.

Om du köper mycket färdig mat kanske du skall börja laga maten själv. Om du redan lagar maten själv så kanske du kan utöka dina kunskaper kring matlagning för att kunna laga bättre och billigare mat. Du kanske älskar kött men kanske kan tänka dig att minska på köttkonsumtionen och istället laga mer vegetarisk mat. Detta är ett sätt att minska på matkostnaderna och även öka kvalitet på det du stoppar i dig.

Om du letar boende kan du söka dig strategiskt till platser där du har nära till ditt jobb och matbutik för att undvika behovet av att ha en bil. Bil är väldigt praktiskt och bekvämt men också en av de största och sämsta kostnaderna.

Du kanske inte behöver dom där extra tre rummen eller den där 50 kvm terassen i ert nya hus. Alla extra rum och ytrymmen tender att inredas som i sin tur skall finansieras.

Vi kan låna böcker istället för att köpa dom.

Vi outsourcas flera delar av våra liv och blir därmed också mer beroende av andra samt att vi får betala en premie för servicen vilket innebär mindre pengar kvar i plånboken. Konsensus är att desto lägre kostnaden du har desto mer kan du spara vilket betyder potentiell frihet genom ett lägre behov för finansiering.