ABSOLUT FRIHET

Jag nämnde i tidigare inlägg att jag skulle berätta mer om vad frihet innebär för mig och min familj.
Inlägget handlade om att våga följa sitt hjärta och ta dom beslut som du allra mest vill utan att behöva begränsa dig på grund av att du är beroende av något.

Frihet för oss är att kunna göra vad vi vill när vi vill. Du skall när som helst våga ta ett livsförändrande beslut utan att behöva ta hänsyn till din ekonomi. Det är just ekonomin som är kugghjulet i maskineriet när det kommer till vår frihet.
Det kan tillexempel vara att du inte skall behöva jobba för pengar. Utan det primära syftet med att jobba eller din sysselsättning ( Jobba = utföra lönearbete Wikipedia) är att känna glädje och lycka. Vi har alltså inte ambition att sluta jobba utan snarare syselsätta oss mer med det som betyder allra mest för just oss.

Kort och gott är vårt mål att vår livsstil inte skall vara beroende av våra löner.

Vi vill kunna planera vårt liv utifrån vår egen hälsa, våra intressen och nyfikenhet. Vi vill ha möjligheten att kunna spendera mer tid med familjen och i framtiden våra barn.

Vi lever ett tillsynes kort liv på vår planet så varför inte skapa ett helt och hållet eget liv av våra 24 tim per dygn.

Hur skall vi ta oss ditt. Det är ingen raketforskning. Utan det handlar mer om sunt förnuft, ett tydligt mål och tålamod.
Vårt strategi är enkel, hålla våra kostnader låga och intäkterna höga samt investera mellanskillnaden. Tyngden ligger på låga kostnader, inom just detta områden finns nämligen mycket att jobba med. Ett mycket spännande område då våra kostnader reflekterar vårt liv.

Ovan strategi går givetvis att bryta ner på flera nivåer som i sin tur innefattar en egen strategi och mål. Jag kommer återkomma i senare inlägg kring hur vi jobbar med ovan strategi och min syn på beteenden och filosofin kring kostnader samt hur vi kan kapitalrationaliera för att hålla vår kostym liten och hållbar i framtiden.