VAD TÄNDER DU PÅ?

Jag kan ibland bli som mest inspirerad på dom mest oväntade sätt. Till exempel när jag var ute och promenerade häromdagen och fick se nedan väggmålning, kortsidan på en fastighet som blivit ett objekt för konst. Något tände till inom mig och fick mig att reflektera över hur ofta vi har en förbestämd bild över…

Läs mer

SMART KONSUMTION & KOLLOBORATIV EKONOMI

Vår (Samhället) ekonomi bygger i månt och mycket på konsumtion tillika investeringar och i en demokrati som Sverige har folket fått möjligheten att påverka utvecklingen av vår ekonomi. En möjlighet som vi bör förvalta på ett mer hållbart sätt. Konsumtionen drivs av producenterna vars strategi har skiftat från att producera bättre och bättre varor till…

Läs mer

MODELLEN FÖR EKONOMISK FRAMGÅNG

I förra inlägget berörde jag kostnader och vårt sätt att tänka kring kostnader för att lyckas hålla dom så låga som möjligt. I detta inlägg kommer vi inte beröra kostnaden lika mycket utan fokusera mer på modell för ekonomisk framgång. Den är inte på något sätt något revolutionerade utan är en modell som dom flesta…

Läs mer

EKONOMISKT OBEROENDE

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi alla är en del av maskineriet och vår livstil bygger på konsumtion. Vårt sätt att se på framgång bygger ofta på vad vi har och inte så mycket på vilka vi är eller vad vi kan göra. Vi tenderar att hela tiden rättfärdiga vår konsumtion och kostnader med…

Läs mer